BlackBerry Curve 8530 8520 - Vypnutí zařízení

background image

Vypnutí zařízení

V závislosti na vašem motivu se může umístění nebo název ikony Vypnout lišit od umístění nebo názvu v této úloze.

Pokud jste zařízení BlackBerry® nenastavili tak, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo a vypínalo, stiskněte
a přidržte klávesu Konec/Napájení.

Pokud jste zařízení nastavili tak, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo a vypínalo, klikněte na domovské
stránce nebo ve složce na ikonu Vypnout. Má-li zařízení zůstat vypnuté, dokud je znovu nezapnete, klikněte na
položku Úplně vypnout. Pokud se má zařízení znovu zapnout v určitou dobu nebo při varování či připomenutí
kalendáře, klikněte na položku Vypnout.