BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesnice

background image

Klávesnice

Zapnutí tónů kláves

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. V poli Zvuk tlačítka nastavte hodnotu Zapnuto.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí zvuků trackpadu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.

Uživatelská příručka

Obrazovka a klávesnice

207

background image

3. V poli Zvuk otáčení nastavte hodnotu Ztlumit.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zvuky trackpadu znovu zapnout, nastavte v poli Zvuk otáčení hodnotu Kliknutí.

Nastavení rychlosti kurzoru

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. Nastavte pole Rychlost opakování.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přiřazení aplikace klávese Komfort

Zařízení BlackBerry® má jedno nebo více tlačítek Komfort po straně zařízení. Zvolený motiv možná neumožní změnit
aplikaci přiřazenou ke klávese Komfort.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. Nastavte pole Pravá postranní klávesa Komfort otevře nebo Levá postranní klávesa Komfort otevře.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení citlivosti trackpadu

Můžete nastavit, jak bude trackpad reagovat na dotyk. Vysoká úroveň citlivosti vyžaduje menší tlak než nízká úroveň
citlivosti.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. Nastavte pole Citlivost na vodorovný pohyb a Citlivost na svislý pohyb.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.