BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Zobrazení

background image

Odstraňování potíží: Zobrazení

Obrazovka zařízení se vypíná

Pokud zařízení BlackBerry® po určitou dobu nepoužíváte, obrazovka se vypne, aby se zachovala životnost baterie.
Chcete-li zapnout obrazovku, klikněte trackpadem nebo stiskněte klávesu.

Displej se změnil

V závislosti na použitém motivu se nastavení displeje, například ikony, písma nebo pozadí domovské obrazovky, může
při změně motivu změnit.

Související informace

Změnit písmo displeje, 205
Použití obrázku jako tapety zařízení, 120

Uživatelská příručka

Obrazovka a klávesnice

209

background image

Při stisknutí klávesy Komfort se neotevře žádná aplikace

Zkuste následující akce:

• Pokud jste tak ještě neučinili, přiřaďte aplikaci klávese.
• Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Uživatelská příručka

Obrazovka a klávesnice

210