BlackBerry Curve 8530 8520 - Úkoly

background image

Úkoly

Základní informace o úkolech

Vytvoření úkolu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly.
2. Klikněte na možnost Přidat úkol.
3. Zadejte informaci úkolu.
4. Nastavte termín splnění úkolu.
5. Pokud se úkol opakuje, nastavte pole Opakování.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pole opakování

Každý:

Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:

Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat v relativním
datu (například poslední pátek každého měsíce).

Změna úkolu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly.
2. Zvýrazněte úkol.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na tlačítko Otevřít.
5. Změňte informaci úkolu.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna stavu úkolu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly.
2. Zvýrazněte úkol.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li úkol označit jako dokončený, klepněte na položku Označit jako dokončený.

Uživatelská příručka

Osobní organizér

179

background image

• Chcete-li úkol označit jako odložený, probíhající nebo v pořadí, klepněte na položku Otevřít. Nastavte pole

Stav. Stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrytí dokončených úkolů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Skrytí dokončeno.

Odesílání úkolu nebo poznámky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly nebo na ikonu Poznámkový blok.
2. Zvýrazněte úkol nebo poznámku
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Předat dál.
5. Klikněte na typ zprávy.

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.
1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na slovo v seznamu, který se objeví.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
• Chcete-li ignorovat všechny výskyty navrhovaného pravopisu, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na možnost

Ignorovat vše.

• Chcete-li přidat slovo do uživatelského slovníku, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Přidat do

slovníku.

• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Zrušit kontrolu

pravopisu.

Odstranění úkolu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly.
2. Zvýrazněte úkol.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Odstranit.

Možnosti seznamu úkolů

Seřadit kontakty nebo úkoly

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kontakty nebo na ikonu Úkoly.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Osobní organizér

180

background image

3. Klikněte na položku Možnosti.
4. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Seřadit podle.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna času opakovaného připomenutí

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kalendář nebo Úkoly.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Připomenout znovu.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení úkolů v kalendáři

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Klikněte na položku Obecné možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Zobrazit úkol na hodnotu Ano.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, položek kalendáře, úkolů, poznámek
nebo hesel, můžete vypnout.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace.
2. V aplikaci stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení počtu úkolů nebo poznámek uložených v zařízení

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Poznámkový blok nebo na ikonu Úkoly.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.

Pole Počet položek zobrazuje počet úkolů nebo poznámek uložených v zařízení BlackBerry®.

Uživatelská příručka

Osobní organizér

181