BlackBerry Curve 8530 8520 - Poznámky

background image

Poznámky

Základní informace o poznámkách

Vytvoření poznámky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Poznámkový blok.
2. Klikněte na položku Přidat poznámku.
3. Do poznámky zadejte informace.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna poznámky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Poznámkový blok.
2. Zvýrazněte poznámku.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Upravit.
5. Změňte poznámku.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odesílání úkolu nebo poznámky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly nebo na ikonu Poznámkový blok.
2. Zvýrazněte úkol nebo poznámku
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Předat dál.
5. Klikněte na typ zprávy.

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.
1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na slovo v seznamu, který se objeví.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
• Chcete-li ignorovat všechny výskyty navrhovaného pravopisu, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na možnost

Ignorovat vše.

Uživatelská příručka

Osobní organizér

182

background image

• Chcete-li přidat slovo do uživatelského slovníku, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Přidat do

slovníku.

• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Zrušit kontrolu

pravopisu.

Odstranění poznámky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Poznámkový blok.
2. Zvýrazněte poznámku.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Odstranit.

Možnosti seznamu poznámek

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, položek kalendáře, úkolů, poznámek
nebo hesel, můžete vypnout.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace.
2. V aplikaci stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení počtu úkolů nebo poznámek uložených v zařízení

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Poznámkový blok nebo na ikonu Úkoly.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.

Pole Počet položek zobrazuje počet úkolů nebo poznámek uložených v zařízení BlackBerry®.