BlackBerry Curve 8530 8520 - Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

background image

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

O kategoriích

Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií můžete omezit, které
kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

Uživatelská příručka

Osobní organizér

183

background image

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být přiřazeno více
kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry® přiřadit více kategorií, ale
pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v aplikaci Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny seznamem kontaktů, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné
aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

Můžete vytvořit kategorie, které slouží pro uspořádání položek v aplikaci Kontakty, v aplikaci Úkoly a v aplikaci
Poznámky.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Filtr.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Nový.
6. Zadejte název kategorie.
7. Stiskněte klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií

Položky můžete uspořádat podle kategorie v aplikaci Kontakty, v aplikaci Úkoly nebo v aplikaci Poznámky.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Filtr.
4. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolu nebo poznámky z kategorie

1. Při změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uživatelská příručka

Osobní organizér

184

background image

Odstranění kategorie

Můžete odstranit kategorii, kterou jste vytvořili pro uspořádání položek v aplikaci Kontakty, v aplikaci Úkoly nebo
v aplikaci Poznámky.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Filtr.
4. Zvýrazněte kategorii.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Odstranit.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.