BlackBerry Curve 8530 8520 - Výsledky prohlížeče

background image

Výsledky prohlížeče

O zprávách Push

Zprávy Push slouží k přenosu informací z webové aplikace do zařízení BlackBerry®, jakmile jsou informace dostupné.
Například můžete přijímat aktualizované zprávy o počasí, cenách akcií nebo aktuální zprávy. Když zařízení přijme
aktualizaci, může být dostupnost nových informací díky funkci Push oznámena zobrazením nové zprávy v aplikaci zpráv
nebo změnou ikony na domovské obrazovce. Webová aplikace může aktualizovanou informaci přenést do mezipaměti
prohlížeče i bez upozornění. Je-li informace přenesena do mezipaměti prohlížeče, je ve vašem zařízení dostupná, i
když zařízení není připojeno k bezdrátové síti. Webové aplikace využívající zprávy Push automaticky přenášejí
aktualizace do zařízení, pokud však zprávy Push nevypnete.

Zařízení podporuje různé typy zpráv Push. Zprávy o načítání služeb a zprávy o označení služeb obsahují aktualizované
informace. Ostatní zprávy Push obsahují zprávy, které se zobrazují v mezipaměti prohlížeče.

Vypínání funkce výsledků prohlížeče

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
3. Klepněte na položku Výsledky prohlížeče.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

150

background image

4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odmítnout všechny zprávy výsledků prohlížeče, zrušte zaškrtnutí políček Aktivovat Push, Aktivovat

MDS Push, a Aktivovat WAP Push .

• Chcete-li odmítnout všechny zprávy prohlížeče pouze prostřednictvím služby používající server BlackBerry®

Enterprise Server nebo služby BlackBerry® Internet Service, zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat MDS Push.

• Chcete-li odmítnout všechny zprávy prohlížeče pouze prostřednictvím bran WAP, zrušte zaškrtnutí políčka

Aktivovat WAP Push.

5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na možnost Uložit.

Možnosti výsledků prohlížeče

Proces MDS:

Nastavte, zda zařízení BlackBerry® bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze serveru BlackBerry® Enterprise
Server nebo od služby BlackBerry® Internet Service

Hostitelé MDS:

Nastavte, zda zařízení bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze všech serverů BlackBerry Enterprise Server
nebo od všech služeb BlackBerry Internet Service nebo od žádných serverů BlackBerry Enterprise Server nebo od
žádných služeb BlackBerry Internet Service.

Proces SMSC:

Nastavte, zda zařízení bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče na bázi SMS.

Hostitelé SMSC:

Nastavte, od kterých hostitelů SMSC bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-li přijímat zprávy
výsledků prohlížeče od konkrétního hostitele SMSC, zadejte telefonní číslo hostitele SMSC.

Proces IP:

Nastavte, zda bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče poslané webovými aplikacemi prostřednictvím
brány WAP.

Hostitelské adresy IP:

Nastavte, od kterých bran WAP bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-li přijímat zprávy
výsledků prohlížeče od konkrétní hostitelské adresy IP, zadejte IP adresu brány WAP.