BlackBerry Curve 8530 8520 - Webové kanály

background image

Webové kanály

Webové kanály

Webové kanály vám poskytují informace o aktualizacích obsahu webové stránky. Chcete-li zobrazit seznam titulů a
popisů obsahu pro aktualizovanou webovou stránku, otevřete webový kanál. Pokud například otevřete sportovní
webový kanál pro webovou stránku zpráv, můžete vyhledat seznam sportovních článků, které byly na webové stránce
publikovány od poslední kontroly webového kanálu. Pokud vás titul zaujme, lze zobrazit obsah webového kanálu, nebo,
pokud je k dispozici zvuková verze obsahu, si můžete obsah webového kanálu poslechnout.

Webové kanály můžete otevírat na webových stránkách, nebo se můžete přihlásit k webovým kanálům a otevírat je ze
seznamu záložek. V seznamu záložek se webové kanály, které byly od posledního otevření aktualizovány, zobrazí
kurzívou. Ve webovém kanálu se neotevřené tituly kanálů zobrazí tučně.

Pokud je webové stránce dostupný jeden nebo více kanálů, zobrazí se v nabídce položka Přidat webový kanál.

Předplatné webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Přidat webový kanál.
3. Zaškrtněte políčko vedle webového kanálu.
4. V poli Automaticky synchronizovat nastavte, jak bude prohlížeč kontrolovat aktualizace webového kanálu.
5. V poli Čas zahájení nastavte denní dobu, kdy prohlížeč začne s kontrolou aktualizací.
6. Klikněte na položku Přidat.

Zobrazení obsahu webových kanálů

1. Ve webovém kanálu zvýrazněte název.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Shrnutí článku zobrazíte klepnutím na položku Zobrazit popis.
• Celý článek zobrazíte klepnutím na položku Přečíst článek.

Chcete-li popis skrýt, název zvýrazněte. Stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Skrýt popis.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

142

background image

Poslech obsahu webových kanálů

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service, můžete
poslouchat obsah webových kanálů, jenž není větší než 5 MB. Pokud je zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který
používá server BlackBerry® Enterprise Server, nemusí být možný poslech obsahu webových kanálů, jenž je větší než
128 KB. Další informace získáte u správce.

1. Ve webovém kanálu zvýrazněte název.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Získat zvuk.

Označení názvu webového kanálu jako otevřeného nebo neotevřeného

Ve webovém kanálu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zvýrazněte název. Stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Označit jako otevřené nebo Označit jako

neotevřené.

• Zvýrazněte pole s datem. Stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na položku Označit předchozí jako otevřené.

Změna webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klepněte na položku Upravit záložku.
6. Změňte webový kanál.
7. Klepněte na tlačítko Přijmout.

Uložení webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klepněte na položku Přesunout záložku.
6. Klikněte na nové umístění.

Odstranění webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

143

background image

5. Klepněte na položku Odstranit záložku.