BlackBerry Curve 8530 8520 - Multimediální soubory

background image

Multimediální soubory

Zobrazení seznamu stránek ve vícestránkovém souboru formátu .tif

Můžete zobrazit seznam stránek ve vícestránkovém souboru formátu .tif, například v naskenovaném faxovém
dokumentu uloženém jako soubor .tif.
1. Ve vícestránkovém souboru formátu .tif stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Obsah.

Chcete-li se přesunout na určitou stránku, na stránku klikněte.

Přepínání stránek ve vícestránkovém souboru formátu .tif

1. Ve vícestránkovém souboru formátu .tif stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Další stránka nebo Předchozí stránka.