BlackBerry Curve 8530 8520 - Tabulky

background image

Tabulky

Přesun na určitou buňku

1. V tabulce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Přejít na buňku.
3. Zadejte souřadnice buňky.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Zobrazení obsahu buňky

V tabulce klikněte trackpadem.

Zobrazení seznamu listů

1. V tabulce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Obsah.

Chcete-li se přesunout na určitý list, na list klikněte. Klikněte na položku Zobrazit.

Přepínání listů

1. V tabulce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Další list nebo Předcházející list.

Změna šířky sloupce

V tabulce proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit šířku sloupce, klikněte na záhlaví sloupce. Klikněte na velikost.
• Chcete-li zobrazit veškerý text ve sloupci, klikněte na záhlaví sloupce. Klikněte na položku Přizpůsobit.
• Chcete-li změnit šířku všech sloupců v tabulce, klikněte na záhlaví sloupce bez označení v levém horním rohu

tabulky. Klikněte na velikost.

• Klikněte na položku Možnosti. Nastavte pole Šířka sloupce. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení možností zobrazení pro tabulku

1. V tabulce stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Možnosti.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li v tabulce zobrazit mřížku, nastavte v poli Zobrazit mřížku hodnotu Ano.

Uživatelská příručka

Soubory a přílohy

105

background image

• Chcete-li označit řádky tabulky čísly a sloupce písmeny, nastavte v poli Zobrazit popisky hodnotu Ano.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.