BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Synchronizace

background image

Odstraňování potíží: Synchronizace

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť slučovány

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu.
• Proveďte sloučení zpráv ručně. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy. Stiskněte klávesu

Nabídka. Klepněte na položku Sloučit nyní.

Související informace

Uživatelská příručka

Synchronizace

220

background image

Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, 216

Nedostávám e-mailové zprávy z osobních složek v počítači

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s Microsoft® Outlook® e-mailovým účtem, musíte pro slučování e-mailů
v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Manager. Další informace naleznete
v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Manager.

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť odstraněny

Zkuste následující kroky:

• Pokud odstraníte více e-mailových zpráv pomocí položky Odstranit předcházející, nejsou e-mailové zprávy

během bezdrátového slučování e-mailu vymazány. Pokud ze zařízení BlackBerry® chcete odstranit více e-
mailových zpráv, tyto zprávy zvýrazněte a stiskněte klávesu Backspace/Delete.

• V možnostech slučování e-mailu ověřte, zda je pole Odstranit nastaveno na Ze schránky a handheldu.

Související informace

Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, 217

Data organizátoru se nesynchronizují přes bezdrátovou síť

Zkuste následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda je v aplikaci Kontakty, Kalendář, Úkoly a Poznámkový blok zapnuta bezdrátová synchronizace

dat.

• Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat kalendáře používat

synchronizační nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě aplikace
BlackBerry Desktop Software.

Související informace

Synchronizace dat organizéru přes bezdrátovou síť, 217

Uživatelská příručka

Synchronizace

221

background image

Data z vlastního pole v seznamu kontaktů se nezobrazují v počítači

Data z vlastního pole v seznamu kontaktů lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači.
Nemůžete například přidat datum narození kontaktu do vlastního pole v seznamu kontaktů v zařízení BlackBerry® a
synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole data narození je v e-mailové aplikaci v počítači datové
pole.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují
správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při plánování událostí nebo schůzek vložíte speciální znaky nebo diakritická znaménka,
nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.
V počítači ověřte, zda používáte správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovanou podporu správného
písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Uživatelská příručka

Synchronizace

222