BlackBerry Curve 8530 8520 - Synchronizace

background image

Synchronizace

Synchronizace

Funkce synchronizace dat je určena pro synchronizaci dat organizátoru (kontakty, záznamy kalendáře, úkoly
a poznámky) mezi zařízením BlackBerry® a aplikací elektronické pošty v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě.

Funkce bezdrátového slučování e-mailu je určena pro slučování e-mailových zpráv mezi zařízením a aplikací
elektronické pošty v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud uložíte nebo smažete e-mailové zprávy v zařízení,
tyto zprávy by měly být uloženy nebo smazány také v aplikaci elektronické pošty. Stejně tak by se měly projevit v zařízení
jakékoli změny, které provedete v e-mailových zprávách v aplikaci elektronické pošty.

Ve vzácných případech, pokud vaše zařízení nerozeznává pole v kontaktu, záznamu kalendáře nebo e-mailovém účtu,
nelze některá data nebo e-mailové zprávy synchronizovat nebo sloučit.

Pokud není bezdrátová synchronizace nebo bezdrátové slučování e-mailu pro zařízení dostupné, nebo jste je vypnuli,
můžete pro synchronizaci dat organizátoru a emailových zpráv použít synchronizační nástroj aplikace BlackBerry®
Desktop Manager. Další informace naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Manager.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.