BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Technologie Bluetooth

background image

Odstraňování potíží: Technologie Bluetooth

Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth nelze zadat přístupový
klíč

Pokud na zařízení podporujícím technologii Bluetooth nelze zadat přístupový klíč, přístupový klíč může být již definován.
Na zařízení BlackBerry® zkuste v poli Zadejte přístupový klíč pro <název zařízení> zadat hodnotu 0000.

Seznam sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth se
nezobrazuje

Pokuste se provést následující kroky:

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

230

background image

• Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth zapnutá.
• Zkontrolujte, zda jste do seznamu sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth přidali zařízení

podporující technologii Bluetooth.

Související informace

Základní informace o technologii Bluetooth, 223

Nelze navázat sdružení se zařízením podporujícím technologii
Bluetooth

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® kompatibilní se zařízením podporujícím technologii Bluetooth. Další

informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

• Pokud neznáte přístupový klíč zařízení podporujícího technologii Bluetooth, naleznete jej v dokumentaci dodané

se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

• Pokud zařízení BlackBerry nezjistí zařízení podporující technologii Bluetooth, s nímž se chcete sdružit, zkuste

zařízení BlackBerry ponechat na krátkou dobu zjistitelné. U mnoha souprav do vozidel je například nutné nechat
je rozpoznat zařízení BlackBerry, spíše než aby zařízení BlackBerry rozpoznalo soupravu do vozidla. Na
domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení. Klikněte na položku Nastavit Bluetooth. Klikněte na
položku Naslouchat. Zařízení podporující technologii Bluetooth mohou vaše zařízení BlackBerry detekovat až
po dobu dvou minut.

• Vypněte šifrování pro spojení Bluetooth mezi zařízením BlackBerry a zařízením podporujícím technologii

Bluetooth. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Spravovat připojení. Klikněte na položku Možnosti
Bluetooth
. Zvýrazněte zařízení podporující technologii Bluetooth. Stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na
položku Vlastnosti zařízení. Změňte nastavení v poli Šifrování na hodnotu Vypnuto. Stiskněte klávesu
Nabídka. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nelze sdílet kontakty se sdruženým zařízením podporujícím technologii
Bluetooth

Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth zapnutá.
• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
• Zkontrolujte, zda není v možnostech Bluetooth nastavena v poli Přenos kontaktů hodnota Deaktivováno.
• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, které

podporuje Profil handsfree nebo Profil Object Push. Další informace o podporovaných profilech naleznete
v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Související informace

Základní informace o technologii Bluetooth, 223

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

231