BlackBerry Curve 8530 8520 - Základní informace o technologii Bluetooth

background image

Základní informace o technologii Bluetooth

O technologii Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje navázat bezdrátové spojení mezi zařízením BlackBerry® a ostatními zařízeními
podporujícími technologii Bluetooth, jako je souprava handsfree do vozidel nebo bezdrátová stereo náhlavní souprava.

Než připojíte zařízení BlackBerry k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, musíte nejprve zapnout používání
technologie Bluetooth na obou zařízeních a poté je spárovat. Párování vytváří vztah mezi oběma zařízeními a většinou
ho stačí provést pouze jednou.

Poté, co zařízení spárujete, můžete zařízení propojit, je-li zařízení podporující technologii Bluetooth v dosahu vašeho
zařízení BlackBerry (obvyklý dosah je asi 10 metrů). Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude zařízení BlackBerry
v přímém dohledu zařízení podporujícího technologii Bluetooth. Máte-li například zařízení BlackBerry uchyceno na
pravé straně těla, noste sluchátka podporující technologii Bluetooth na pravém uchu.

Když zapnete technologii Bluetooth nebo když připojíte své zařízení BlackBerry k jinému zařízení podporujícímu
technologii Bluetooth, objeví se u horního okraje Domovské obrazovky stavové indikátory Bluetooth. Další informace
o indikátorech Bluetooth naleznete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením BlackBerry.

Zapnutí technologie Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Zaškrtněte políčko Bluetooth.

Chcete-li technologii Bluetooth vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Bluetooth.

Spárování se zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Chcete-li pomocí technologie Bluetooth® propojit zařízení BlackBerry® se zařízením podporujícím technologii
Bluetooth, musíte obě zařízení spárovat. Další informace o přípravě zařízení podporujícího technologii Bluetooth pro
párování najdete v dokumentaci, která je dodávána se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Nastavit Bluetooth.
3. Klikněte na položku Hledat.
4. Klikněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
5. Podle potřeby proveďte jeden z následujících kroků:

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

223

background image

• Pokud zařízení podporující technologii Bluetooth nemá klávesnici (například náhlavní souprava), zadejte na

svém zařízení BlackBerry párovací přístupový klíč, který najdete v dokumentaci k zařízení podporující
technologii Bluetooth. Přístupový klíč je obvykle tvořen číslicemi nebo kombinací alfanumerických znaků.

• Pokud zařízení podporující technologii Bluetooth klávesnici má (například notebook), zapište libovolně zvolený

párovací přístupový klíč na obou zařízeních.

Související informace

Zapnutí technologie Bluetooth, 223

Připojení ke spárovanému zařízení podporujícímu technologii
Bluetooth

Chcete-li provést tento úkol, musí být zapnuta technologie Bluetooth a zařízení BlackBerry® musí být spárováno se
zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Zařízení BlackBerry se může pokusit o automatické připojení k zařízení, je-li technologie Bluetooth zapnuta a zařízení
se nacházejí v dosahu.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti Bluetooth.
3. Zvýrazněte zařízení podporující technologii Bluetooth.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Připojit.

Od spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth se odpojíte zvýrazněním zařízení. Stiskněte klávesu
Nabídka. Klikněte na položku Odpojit.

Související informace

Zapnutí technologie Bluetooth, 223

Přepnutí na sdružené zařízení podporující technologii Bluetooth během
hovoru

Chcete-li provést tento úkol, musíte zapnout technologii Bluetooth®.

1. Během hovoru stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Aktivovat <zařízení Bluetooth>.

Související informace

Zapnutí technologie Bluetooth, 223

Sdílení kontaktů se sdruženou soupravou do vozidel podporující
technologii Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na volbu Možnosti Bluetooth.

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

224

background image

3. Zvýrazněte soupravu do vozidel podporující technologii Bluetooth.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Připojit.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Přenést kontakty.

Přijímání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth

Chcete-li provést tento úkol, musí být zapnuta technologie Bluetooth a zařízení BlackBerry® musí být spárováno se
zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Přijmout pomocí Bluetooth.
5. Odešlete multimediální soubor ze spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth.
6. V případě potřeby klikněte na možnost Ano.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odesílání multimediálního souboru

Chcete-li provést tento úkol se sdruženým zařízením podporujícím technologii Bluetooth, musíte zapnout technologii
Bluetooth.

Odeslat lze pouze multimediální soubory, které jste přidali.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. V případě potřeby klikněte na kategorii.
4. Zvýrazněte multimediální soubor.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odeslat obrázek, klikněte na možnost Odeslat nebo Sdílet. Klikněte na typ zprávy.
• Chcete-li odeslat zvukový nebo video soubor, klikněte na možnost odeslání pro daný typ zprávy.

Přejmenování spárovaného zařízení podporujícího technologii
Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na volbu Možnosti Bluetooth.
3. Zvýrazněte spárované zařízení podporující technologii Bluetooth.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Vlastnosti zařízení.
6. V poli Název zařízení změňte název zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

225

background image

7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klikněte na položku Uložit.

Odstranění spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth

Chcete-li provést tento úkol, musíte nejprve odpojit zařízení BlackBerry® od zařízení podporujícího technologii
Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti Bluetooth.
3. Zvýrazněte zařízení podporující technologii Bluetooth.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Odstranit zařízení.