BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Technologie GPS

background image

Odstraňování potíží: Technologie GPS

Technologie GPS nefunguje

Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud se nacházíte venku, běžte dál od budov a umístěte zařízení pod volnou oblohu.
• Pokud se nacházíte v místnosti, běžte blíže k oknu.
• Pokud jste zařízení BlackBerry® sdružili s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth, přesvědčte se,

zda je přijímač GPS podporující technologii Bluetooth.

Uživatelská příručka

Technologie GPS

233

background image

• Pokud technologii GPS používáte poprvé, vyčkejte chvíli, než vaše zařízení získá informace o vaší poloze GPS.

Uživatelská příručka

Technologie GPS

234