BlackBerry Curve 8530 8520 - Nastavení připojení UMA

background image

Nastavení připojení UMA

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb máte v některých případech možnost uskutečňovat hovory, odesílat
a přijímat e-maily, čísla PIN, zprávy SMS a MMS a navštěvovat webové stránky pomocí technologie UMA. Aby bylo
možné použít technologii UMA, musí být zařízení připojeno k síti Wi-Fi®. Další informace získáte u poskytovatele
bezdrátových služeb.

Informace o použití služby UMA pomocí sítě Wi-Fi

Pokud poskytovatel bezdrátových služeb podporuje službu UMA (označovanou také jako GAN) a tuto službu si
předplatíte, budete možná moci uskutečňovat hovory, navštěvovat webové stránky a odesílat a přijímat e-mailové
zprávy, zprávy PIN a textové zprávy pomocí sítě Wi-Fi®. Zařízení BlackBerry® bude automaticky přepínat mezi
používáním mobilní sítě a sítí Wi-Fi v závislosti na tom, jaké sítě jsou dostupné v oblasti, v níž používáte zařízení. Další
informace o službě UMA získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Změna typu preferované sítě

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Síť.
3. Změňte pole Preferované připojení.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.