BlackBerry Curve 8530 8520 - Připojení k síti Wi-Fi metodou PIN

background image

Připojení k síti Wi-Fi metodou PIN

Pokud používáte bezdrátový přístupový bod s podporou standardu Wi-Fi Protected Setup™, můžete se připojit k síti
Wi-Fi® metodou PIN.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Spravovat připojení.
2. Klikněte na položku Nastavit síť Wi-Fi.
3. Klikněte na položku Vyhledávání sítí.
4. Klikněte na přístupový bod nebo směrovač s funkcí Wi-Fi Protected Setup.

Uživatelská příručka

Technologie Wi-Fi

259

background image

5. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Další. Zařízení BlackBerry® vytvoří a zobrazí PIN.
6. Na obrazovce správy přístupového bodu nebo směrovače zadejte PIN.
7. Pokud budete vyzváni k uložení profilu sítě Wi-Fi, klikněte na možnost Další, a vaše zařízení se bude příště

k uložené síti Wi-Fi připojovat automaticky.

8. Klikněte na tlačítko Další.
9. Na obrazovce Nastavení W-Fi dokončeno proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit pořadí profilů Wi-Fi, klikněte na položku Seřadit profily Wi-Fi.
• Nastavení připojení Wi-Fi dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Chcete-li změnit možnosti sítě Wi-Fi později, klikněte na Domovské stránce na ikonu Správa připojení. Klikněte na
položku Možnosti Wi-Fi.