BlackBerry Curve 8530 8520 - Připojení k síti Wi-Fi

background image

Připojení k síti Wi-Fi

Ve výchozím nastavení se nové profily Wi-Fi® objeví u spodního okraje seznamu Wi-Fi profilů.

Pokud váš e-mailový účet využívá server BlackBerry® Enterprise Server, vaše organizace vám může zabránit, abyste
se připojili k síti Wi-Fi.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Spravovat připojení.
2. Klikněte na položku Nastavit síť Wi-Fi.
3. Proveďte některou z následujících akcí:

• Klikněte na položku Vyhledávání sítí. Klikněte na síť.

Uživatelská příručka

Technologie Wi-Fi

258

background image

• Klikněte na položku Přidat síť ručně. Zadejte název sítě. Klikněte na položku Přidat.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Pokud budete vyzváni k uložení profilu sítě Wi-Fi, klikněte na možnost Další a zařízení BlackBerry se bude příště

k uložené síti Wi-Fi připojovat automaticky.

6. Na obrazovce Nastavení Wi-Fi dokončeno proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit pořadí profilů Wi-Fi, klikněte na položku Seřadit profily Wi-Fi.
• Nastavení připojení Wi-Fi dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Chcete-li změnit možnosti sítě Wi-Fi později, klikněte na Domovské obrazovce na ikonu Správa připojení. Klikněte na
položku Možnosti Wi-Fi.