BlackBerry Curve 8530 8520 - Vypnutí výzev aktivačních bodů a sítí Wi-Fi, ke kterým se připojujete ručně

background image

Vypnutí výzev aktivačních bodů a sítí Wi-Fi, ke kterým se
připojujete ručně

Pokud je nutné se ke známému aktivnímu bodu přihlašovat ručně nebo pokud jste uložili v Režimu připojení profil Wi-
Fi® s nastavenou možností Ručně, můžete vypnout výzvu, která se objeví, jakmile je některá z těchto sítí dostupná.
Pokud výzvu vypnete a jste v dosahu, v horní části Domovské obrazovky se vedle indikátoru Wi-Fi zobrazí červená
hvězdička.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Spravovat připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti Wi-Fi.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat výzvu k manuálnímu připojení nebo přihlášení.