BlackBerry Curve 8530 8520 - Konferenční hovory

background image

Konferenční hovory

O konferenčních hovorech

Zařízení BlackBerry® umožňuje dva typy konferenčních hovorů. Pokud jste od své organizace nebo od konferenční
služby obdrželi telefonní číslo konference, můžete si do kalendáře v zařízení nebo v počítači zadat konferenční hovor
jako schůzku. Účastníci konference, kteří vlastní zařízení BlackBerry, mohou na konferenci jednoduše vstoupit pomocí
funkce Připojit nyní (pokud ji jejich zařízení podporuje). Díky této funkci není nutné vytáčet telefonní číslo konference
ani zadávat přístupové kódy. Pokud nemáte k dispozici telefonní číslo konference, můžete sami vytvořit konferenční
hovor tak, že zavoláte libovolné účastníky a stávající hovory spojíte.

Navázání konferenčního hovoru

Pokud je zařízení BlackBerry® připojeno k síti CDMA, do konferenčního hovoru nelze přidat více než dva kontakty.
1. Během hovoru stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Přidat účastníka.
3. Zadejte telefonní číslo nebo zvýrazněte kontakt.
4. Stiskněte klávesu Odeslat.
5. Během druhého hovoru stiskněte klávesu Odeslat pro připojení prvního kontaktu do konferenčního hovoru.
6. Chcete-li do hovoru přidat další kontakt, zopakujte kroky 1 až 5.

Související informace

Přidržení hovoru, 26

Vytvoření odkazu na telefonní číslo pro konferenční hovor

1. Zadejte telefonní číslo pro přemostění konferenčních hovorů.
2. Zadejte znak X a přístupový kód.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že jste vytvořili konferenční hovor spojením více hovorů. Pokud jste
konferenční hovor založili v kalendáři, kontakt odpojit nelze.

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Rozdělit hovor.
3. Klikněte na kontakt.

Chcete-li se vrátit ke konferenčnímu hovoru, stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na položku Připojit.

Uživatelská příručka

Telefon

32

background image

Odpojení kontaktu z konferenčního hovoru

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že jste vytvořili konferenční hovor spojením více hovorů. Pokud jste
konferenční hovor založili v kalendáři, kontakt odpojit nelze.

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Přerušit hovor.
3. Klikněte na kontakt.

Opuštění konferenčního hovoru

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že jste vytvořili konferenční hovor spojením více hovorů. Pokud jste
konferenční hovor založili v kalendáři, kontakt odpojit nelze.

Konferenční hovor, kterého se účastníte, můžete opustit. Hovor bude pokračovat bez vás. V závislosti na poskytovateli
bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klikněte na položku Přenést nebo Přepnout.