BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Telefon

background image

Odstraňování potíží: Telefon

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb zahrnuje telefonní a hlasové služby.
• Nelze-li uskutečňovat hovory a je zapnuta pevná volba, zkontrolujte, zda se telefonní číslo kontaktu zobrazuje

v seznamu pevné volby, nebo vypněte pevnou volbu.

• Pokud při cestě do zahraničí nezměníte možnosti vytáčení s předvolbou, vytočte celé telefonní číslo včetně kódu

země a oblasti.

• Pokud nepřijímáte hovory, zkontrolujte, zda je vypnuté blokování a předávání hovorů.
• Zařízení nebo SIM karta možná podporuje více telefonních čísel, i když máte přiděleno pouze jedno telefonní

číslo. Ověřte, zda je vaše telefonní číslo nastaveno jako aktivní telefonní číslo.

• Pokud je zařízení přiděleno více než jedno telefonní číslo, ověřte, zda je jako aktivní telefonní číslo nastaveno

číslo, ze kterého chcete uskutečňovat hovory nebo na které chcete hovory přijímat.

Uživatelská příručka

Telefon

45

background image

Související informace

Pevná volba, 38
Blokování hovorů, 37
Předávání hovorů, 36
Přepnutí aktivního telefonního čísla, 42

Vlastní telefonní číslo se v aplikaci Telefon zobrazuje jako Neznámé

Pokud vaše zařízení BlackBerry® používá SIM kartu, zkuste upravit telefonní číslo na SIM kartě a změňte tak jeho
zobrazení v aplikaci Telefon. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na položku
Možnosti upřesnění. Klikněte na položku SIM karta. Zvýrazněte telefonní číslo. Stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte
na položku Upravit SIM telefonní číslo. Zadejte vaše telefonní číslo. Stiskněte klávesu Enter.

Nelze kontrolovat hlasovou poštu

Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud je k zařízení BlackBerry® přiděleno více než jedno telefonní číslo a snažíte se zkontrolovat hlasovou

poštu pomocí klávesové zkratky, zařízení zavolá přístupové číslo hlasové pošty pro aktivní telefonní číslo.
Zkontrolujte hlasovou poštu pro alternativní telefonní číslo.

• Ke kontrole hlasové pošty potřebujete přístupové číslo hlasové pošty. Chcete-li získat přístupové číslo hlasové

pošty, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Nelze navázat hovor pomocí hlasového příkazu

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Používáte-li zařízení podporující technologii Bluetooth, například soupravu handsfree do vozidel nebo

bezdrátovou náhlavní soupravu, zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth tuto funkci
podporuje a zda je zařízení podporující technologii Bluetooth sdruženo se zařízením BlackBerry.

• Ověřte, zda je klávesnice odemknutá.
• Zkontrolujte, zda je jazyk používaný pro hlasové příkazy stejný jako jazyk hlasového vytáčení nastavený

v možnostech jazyka. Určité jazyky nemusí být podporovány.

Související informace

Technologie Bluetooth, 223
Změna jazyka pro hlasové příkazy, 49

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být možné zvolit dobu, po kterou zařízení BlackBerry®
vyzvání, než je hovor převzat hlasovou poštou. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Uživatelská příručka

Telefon

46

background image

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán vašich
bezdrátových služeb.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší organizací
nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti,
objeví se vedle pole možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce, případně
můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 9

Uživatelská příručka

Telefon

47