BlackBerry Curve 8530 8520 - Protokoly hovorů

background image

Protokoly hovorů

O protokolech hovorů

Protokoly hovorů se zobrazují v aplikaci Telefon a zobrazují stav posledních hovorů zobrazením indikátoru nepřijatého
hovoru, indikátoru navázaného hovoru nebo indikátoru přijatého hovoru. Protokol hovorů obsahuje také datum
telefonního hovoru, telefonní číslo a odhadovanou dobu hovoru. Další informace o přesné době hovoru vám podá váš
poskytovatel bezdrátových služeb.

Možnost Zobrazení telefonního seznamu umožňuje určit způsob seřazení protokolu hovorů v aplikaci Telefon.
V závislosti na nastavení možností protokolování hovorů lze také protokoly hovorů zobrazit v aplikaci Zprávy. Podle
použitého motivu se může v případě nepřijatého hovoru zobrazit indikátor nepřijatého hovoru také v horní části
domovské obrazovky.

K protokolům hovorů lze také přidávat poznámky nebo protokoly odesílat jako e-mailové zprávy. Pokud protokol hovoru
neodstraníte, bude v zařízení BlackBerry® uložen po dobu 30 dnů.

Zobrazení protokolů hovorů v aplikaci Zprávy

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Klikněte na položku Protokolování hovorů.

Uživatelská příručka

Telefon

33

background image

5. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit poslední a nepřijaté hovory v aplikaci Zprávy, vyberte možnost Všechny hovory.
• Chcete-li protokoly hovorů v aplikaci Zprávy skrýt, vyberte možnost Žádné.

Přidání poznámek do protokolu hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Zvýrazněte protokol hovoru.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Zobrazit historii.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Přidat poznámky.
7. Zadejte poznámky k hovoru.
8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna poznámek protokolu hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Zvýrazněte protokol hovoru.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Zobrazit historii.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Upravit poznámky.
7. Změňte poznámky k hovorům.
8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odeslání protokolu hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Zvýrazněte protokol hovoru.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Zobrazit historii.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Předat dál.

Odstranit protokoly hovorů

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odstranit pouze jeden protokol hovorů, zvýrazněte jej.

Uživatelská příručka

Telefon

34

background image

• Chcete-li odstranit určitou řadu protokolů, zvýrazněte protokol. Stiskněte a podržte klávesu Shift. Posunujte

prstem nahoru nebo dolů po trackpadu.Uvolněte klávesu Shift.

3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Odstranit.

Odstranění poznámek protokolu hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Zvýrazněte protokol hovoru.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Zobrazit historii.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Upravit poznámky.
7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klepněte na položku Vymazat pole.
9. Stiskněte klávesu Nabídka.
10. Klikněte na tlačítko Uložit.