BlackBerry Curve 8530 8520 - Rychlá volba

background image

Rychlá volba

Nastavení rychlé volby pro kontakt

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Zobrazit seznam rychlých voleb.
4. Klikněte na nepřiřazenou klávesu.
5. Klikněte na kontakt.

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí rychlé volby z aplikace telefon, z domovské obrazovky, ze zprávy nebo ze seznamu
zpráv, stiskněte a přidržte klávesu, kterou jste kontaktu přiřadili.

Změna kontaktu přiřazeného ke klávese rychlé volby

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Zobrazit seznam rychlých voleb.
4. Zvýrazněte kontakt nebo telefonní číslo.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit kontakt, který je přiřazen klávese rychlé volby, klepněte na položku Upravit. Klepněte na nový

kontakt.

• Chcete-li přiřadit kontakt jiné klávese rychlé volby, klepněte na položku Přesunout. Klikněte na novou klávesu

rychlé volby.

• Chcete-li odstranit kontakt ze seznamu rychlé volby, klepněte na položku Odstranit.

Uživatelská příručka

Telefon

31