BlackBerry Curve 8530 8520 - Tísňová volání

background image

Tísňová volání

Tísňová volání

Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí bezdrátovou sítí a zobrazí se indikátor bezdrátového pokrytí SOS, lze volat
pouze čísla tísňového volání. Zařízení BlackBerry® umožňuje tísňová volání, i když je zablokováno. V závislosti na
modelu zařízení a na bezdrátové síti, k níž je zařízení připojeno, umožňuje také tísňová volání, i když není vložena SIM
karta. Pokud je při zahájení tísňového volání připojení k bezdrátové síti vypnuté, zařízení se do bezdrátové sítě připojí
automaticky.

Při tísňovém volání lze vytočit pouze oficiální tísňová přístupová čísla (například 911 nebo 112).

Poznámka: V případě nezbytně nutné komunikace, například v případě naléhavé potřeby lékařské pomoci, byste
neměli spoléhat na žádné bezdrátové zařízení. Tísňová čísla se mohou v jednotlivých umístěních lišit a tísňové hovory
mohou být blokovány nebo přerušovány sítí, vlivy prostředí nebo jiným rušením.

O režimu zpětného tísňového volání

Pokud je zařízení BlackBerry® v době, kdy ukončíte tísňové volání, připojeno k síti CDMA, přepne se do režimu
zpětného tísňového volání. Tento režim umožňuje operátorovi zavolat vám zpět nebo určit vaši přibližnou polohu.
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb bude režim zpětného tísňového volání aktivní po dobu pěti minut
nebo bude ukončen při navázání jiného než tísňového volání.

V režimu zpětného tísňového volání nemůžete odesílat a přijímat zprávy nebo procházet webové stránky.

Zařízení ukončí režim zpětného tísňového volání při volání, které není tísňové.

Tísňové volání

Proveďte některou z následujících akcí:

• Je-li klávesnice nebo zařízení BlackBerry® odblokované, stiskněte na Domovské obrazovce klávesu Odeslat.

Zadejte číslo pro tísňové volání. Stiskněte klávesu Odeslat.

• Je-li klávesnice uzamčena, zadejte číslo pro tísňové volání. Stiskněte klávesu Odeslat.
• Je-li zařízení uzamčeno, stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na položku Tísňové volání. Klikněte na možnost

Ano.Jsou-li klávesnice nebo zařízení uzamčeny nebo je-li zařízení v pohotovostním režimu, zadejte číslo pro
tísňové volání. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Technologie GPS

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Uživatelská příručka

Telefon

28

background image

Pomocí zařízení BlackBerry® můžete využít technologii GPS ke zjištění vaší polohy GPS, popřípadě můžete používat
aplikace nebo služby využívající informace o souřadnicích. Aplikace založené na umístění mohou například použít vaši
polohu GPS k poskytování směrových pokynů pro řízení.

V případě, že vaše zařízení není vybaveno interním přijímačem GPS nebo váš operátor nepodporuje služby využívající
využívající informace o souřadnicích a vy si přejete technologii GPS využívat, můžete své zařízení BlackBerry sdružit
s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Pokud je zařízení připojeno k síti CDMA a uskutečníte tísňové volání nebo je zařízení v režimu zpětného tísňového
volání, tísňový operátor může využít technologii GPS ke zjištění vaší polohy.
Poznámka: V případě nouze vždy poskytněte tísňovému operátorovi co nejvíce informací. Tísňoví operátoři nemusí
být schopni určit vaši přibližnou polohu pouze pomocí technologie GPS.

Zapnutí technologie GPS

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.

Možnosti GPS, které se zobrazují v zařízení, se mohou nepatrně lišit od možností, které jsou uvedeny v této úloze.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
3. Klepněte na položku GPS.
4. Hodnotu v poli Služby GPS změňte na možnost Určení polohy zapnuto.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li GPS vypnout, nastavte pole Služby GPS na možnost Určení polohy vypnuto.