BlackBerry Curve 8530 8520 - Více telefonních čísel

background image

Více telefonních čísel

Více telefonních čísel

Je-li k zařízení BlackBerry® přiřazeno více telefonních čísel, můžete přepínat telefonní číslo, které používáte jako
aktivní. Pokud nastane některá z následujících situací, může mít k zařízení přiřazeno více telefonních čísel:

V zařízení je vložena SIM karta, která podporuje více než jedno telefonní číslo.

Poskytovatel bezdrátových služeb nastavil zařízení tak, aby podporovalo více než jedno telefonní číslo.

Poskytovatel bezdrátových služeb vám poskytl telefonní číslo a vaše organizace vám přidělila telefonní číslo
aplikace BlackBerry® MVS Client.

Pokud SIM karta podporuje více než jedno telefonní číslo, můžete uskutečňovat hovory pouze pomocí aktivního
telefonního čísla, ale hovory můžete přijímat na všechna telefonní čísla. Pokud jste již navázali hovor a obdržíte další
hovory pouze na aktivní telefonní číslo, pro všechny hovory, které obdržíte na ostatní telefonní čísla, bude vydáván
obsazovací tón nebo budou přepnuty do hlasové pošty.

Pokud poskytovatel bezdrátových služeb nastavil zařízení tak, aby podporovalo více než jedno telefonní číslo, můžete
uskutečňovat a přijímat hovory pouze pomocí aktivního telefonního čísla. Pro všechny hovory přijaté na ostatní telefonní
čísla bude vydáván obsazovací tón nebo budou přepnuty do hlasové pošty.

Pokud vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl telefonní číslo a vaše organizace vám přidělila telefonní číslo
aplikace BlackBerry MVS Client, můžete uskutečňovat hovory pouze pomocí aktivního telefonního čísla, ale hovory
můžete přijímat na všechna telefonní čísla. Pokud jste již navázali hovor, můžete přijímat hovory na všechna telefonní
čísla.

Pokud plán vašich bezdrátových služeb podporuje zasílání textových zpráv SMS a zpráv MMS, pak je první telefonní
číslo, které se objeví v rozevíracím seznamu v horní části obrazovky aplikace Telefon, telefonním číslem, které
používáte k odesílání a příjmu textových zpráv SMS a zpráv MMS.

Můžete změnit možnosti pro čekání hovorů, předávání hovorů a hlasovou poštu pro každé telefonní číslo přiřazené
zařízení.

Uživatelská příručka

Telefon

41

background image

Přepnutí aktivního telefonního čísla

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Klikněte na své telefonní číslo v horní části obrazovky.
3. Klepněte na telefonní číslo, které chcete nastavit jako aktivní telefonní číslo.