BlackBerry Curve 8530 8520 - Vytáčení s předvolbou

background image

Vytáčení s předvolbou

O vytáčení s předvolbou

Chcete-li zadat výchozí číslo země a číslo oblasti pro telefonní čísla, můžete změnit možnosti vytáčení s předvolbou.
Pokud při navazování hovorů určíte výchozí číslo země a číslo oblasti, potřebujete pouze vytočit kód země a kód oblasti,
jestliže se kódy liší od kódů, které jste zadali v možnostech vytáčení s předvolbou.

V možnostech vytáčení s předvolbou můžete také zadat hlavní telefonní číslo organizace, kterou často voláte. Pokud
zadáte číslo organizace, můžete rychle uskutečnit hovor s kontaktem v organizaci pouze vytočením linky kontaktu.
Podobně stačí jen zadat linku kontaktu, když přidáváte kontakt v organizaci do seznamu kontaktů.

Nastavení výchozího čísla země a čísla oblasti

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Klikněte na položku Vytáčení s předvolbou.
5. Nastavte pole Číslo země a Číslo oblasti.
6. V případě potřeby nastavte pole Místní kód země a Mezinárodní vytáčení čísel.
7. V poli Délka národního čísla nastavte výchozí délku telefonních čísel v zemi.
8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Do výpočtu výchozí délky telefonních čísel zahrňte číslo oblasti a místní číslo, nezahrnujte do něj číslo
země nebo národní předčíslí pro přímé vytáčení.

Uživatelská příručka

Telefon

40

background image

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Klikněte na položku Vytáčení s předvolbou.
5. Do pole Číslo zadejte hlavní telefonní číslo organizace.
6. V poli Čekat na nastavte, jak dlouho bude zařízení BlackBerry® před vytočením čísla pobočkové stanice.
7. V poli Délka čísla pobočkové stanice nastavte výchozí délku čísel pobočkových stanic.
8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.