BlackBerry Curve 8530 8520 - Zjištění dalších informací

background image

Zjištění dalších informací

Nápověda v zařízení: Podrobné pokyny pro zařízení BlackBerry® najdete v uživatelské příručce. Klikněte na
položku Nápověda na domovské obrazovce nebo v nabídce aplikací.

www.discoverblackberry.com

: Software, aplikace a příslušenství pro vaše zařízení.

Webová stránka poskytovatele bezdrátových služeb: Informace o vaší bezdrátové síti nebo plánu bezdrátových
služeb.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity

: Prohlášení o shodě učiněné podle Směrnice 1999/5/ES (HG

č. 88/2003).