BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

background image

Odstraňování potíží: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

Zařízení zvoní nebo vibruje víckrát, než má

U hovorů není počet vibrací zařízení BlackBerry® určen počtem vibrací nastaveným ve zvukovém profilu, a pokud
nejste uživatelem hlasové pošty, počet zvonění nastavit nelze. Zařízení vibruje nebo zvoní, dokud volající nebo
bezdrátová síť spojení neukončí.

Zařízení při příchozím hovoru nebo zprávě nevyzvání nebo nevibruje

Pokuste se provést následující kroky:

• Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky. Ověřte, zda není zvukový profil nastaven na možnost Všechny

výstrahy vypnuté nebo Tichý.

• Pokud jste přiřadili určitému kontaktu vyzváněcí tón nebo výstrahu, klikněte na domovské obrazovce na ikonu

Zvuky. Klikněte na možnost Nastavit výstrahy od kontaktu. Klikněte na výstrahu kontaktu. Klikněte na položku
Telefon nebo Zprávy. Ověřte, zda není pole Hlasitost nastaveno na hodnotu Tichý a zda není pole Vibrace
nastaveno na hodnotu Vypnuto.

Související informace

Přepínání zvukových profilů, 186

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

190