BlackBerry Curve 8530 8520 - Upozornění diodou LED

background image

Upozornění diodou LED

Oznamování stavů kontrolkou LED

Kontrolka LED na horní straně zařízení BlackBerry® bliká různými barvami, kterými signalizuje různé stavy.

Zelená:

Nacházíte se v oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Modrá:

Zařízení je spojeno se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Červená:

Byla přijata nová zpráva a ve zvoleném zvukovém profilu je nastaveno oznamování pomocí kontrolky LED.
Pokud používáte zařízení s kartou Smart Card, zařízení přistupujte k datům na kartě Smart Card.

Žlutá:

Úroveň nabití baterie zařízení je nízká.

Vypnutí upozornění na připojení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Bluetooth.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Ukazatel připojení LED na hodnotu Vypnuto.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na možnost Uložit.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

189

background image

Chcete-li opět zapnout upozornění na připojení Bluetooth, změňte nastavení v poli Ukazatel připojení LED na hodnotu
Zapnuto.

Zapněte oznamování bezdrátového pokrytí pomocí diody LED

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. V poli LED indikátor pokrytí nastavte hodnotu Zapnuto.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.

Chcete-li oznamování bezdrátového pokrytí vypnout, nastavte v poli LED indikátor pokrytí hodnotu Vypnuto.