BlackBerry Curve 8530 8520 - Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy – základní informace

background image

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy – základní informace

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

Zvukové profily definují, jak vás zařízení BlackBerry® upozorňuje na telefonní hovory, zprávy, upomínky a obsah
prohlížeče.

Zařízení je vybaveno zvukovým profilem Normální a šesti dalšími předem načtenými profily: Nahlas, Střední, Pouze
vibrace, Tichý, Pouze telefonní hovory a Všechny výstrahy vypnuté.

Při výchozím nastavení jsou některá nastavení v předem načtených profilech založena na nastaveních zvukového
profilu Normální. Pokud například změníte vyzváněcí tón ve zvukovém profilu Normální, automaticky se aktualizuje
vyzváněcí tón ve zvukových profilech Nahlas, Střední a Pouze telefonní hovory. Pokud nechcete, aby při změně určitého
nastavení v profilu Normální došlo k automatické aktualizaci odpovídajících nastavení v předem načteném zvukovém
profilu, můžete nastavení v tomto profilu ručně změnit.

Můžete vytvořit vlastní zvukové profily. Pokud kontaktu přiřadíte vlastní vyzváněcí tón, bude tento vyzváněcí tón stále
aktivní a nezmění se ani při přepínání zvukových profilů, dokud nepřepnete na zvukový profil Všechny výstrahy vypnuté.
Oznámení hovorů a zpráv pro kontakty mohou být slyšitelná, i když přepnete na zvukový profil Tichý nebo Pouze
vibrace.

Většinu předem načtených profilů můžete změnit, přejmenovat nebo odstranit. Nelze odstranit zvukový profil Pouze
vibrace a změnit, přejmenovat ani odstranit zvukový profil Všechny výstrahy vypnuté. Zvukový profil Normální můžete
změnit, ale nelze jej přejmenovat ani odstranit, protože některá nastavení v ostatních předem načtených zvukových
profilech jsou založena na nastaveních zvukového profilu Normální.

Změna vyzváněcího tónu

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.
2. Klikněte na položku Nastavit vyzváněcí tóny/výstrahy.
3. Klikněte na aplikaci nebo na položku, kterou si přejete změnit.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li použít předem nahraný vyzváněcí tón, v poli Vyzváněcí tón klikněte na vyzváněcí tón.
• Chcete-li použít vyzváněcí tón, který jste stáhli, v poli Vyzváněcí tón klikněte na položku Vybrat hudbu. Přejděte

ke složce obsahující vyzváněcí tóny. Klikněte na vyzváněcí tón.

5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Uložit.

Přepínání zvukových profilů

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

186

background image

2. Klikněte na zvukový profil.

Změna zvukového profilu

Pokud upravíte přednastavený zvukový profil odvozený ze zvukového profilu Normální, přepíše tato změna odpovídající
nastavení zvukového profilu Normální v přednastaveném zvukovém profilu.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit aktivní zvukový profil, klikněte na položku Nastavit vyzváněcí tóny/výstrahy.
• Chcete-li změnit uživatelský nebo přednastavený zvukový profil, klikněte na položku Upravit profily. Klepněte

na profil.

3. Klikněte na aplikaci nebo na položku, kterou si přejete změnit.
4. Změňte informace o oznámení.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.
7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Ztlumení zařízení

V aplikaci Zvuky proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit oznámení pouze diodou LED, klepněte na položku Tichý.
• Chcete-li nastavit oznámení pouze vibracemi, klepněte na položku Pouze vibrace.
• Chcete-li vypnout všechna oznámení, včetně vyzváněcích tónů, oznámení pro určité kontakty a upozornění

diodou LED, klepněte na položku Všechny výstrahy vypnuté.

Související informace

Utlumení varování, 156

Vytvoření uživatelského zvukového profilu

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.
2. Klikněte na položku Upravit profily.
3. Klepněte na položku Přidat uživatelský profil.
4. Zadejte název profilu.
5. Klepněte na aplikaci nebo na položku.
6. Nastavit informace o oznámení.
7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

187

background image

Odstranění zvukového profilu

Odstranit je možné všechny přednastavené zvukové profily s výjimkou profilů Normální, Pouze vibrace a Všechny
výstrahy vypnuté.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.
2. Klikněte na položku Upravit profily.
3. Zvýrazněte profil.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Odstranit.

Přiřazení vyzváněcích tónů a výstrah ke kontaktu

Můžete přijímat různé vyzváněcí tóny a výstrahy pro příchozí zprávy a hovory od určitých kontaktů nebo skupiny
kontaktů. Jestliže od kontaktu obdržíte hovor nebo zprávu, zařízení použije přiřazené vyzvánění nebo výstrahu i
v případě, že jste přepnuli zvukový profil na hodnotu Tichý nebo Pouze vibrace. Nechcete-li být upozorňováni
přiřazeným vyzváněním nebo výstrahou, je možné nastavit zvukový profil na hodnotu Všechny výstrahy vypnuté.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.
2. Klikněte na možnost Nastavit výstrahy od kontaktu.
3. Klikněte na položku Přidat výstrahu od kontaktu.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Přidat jméno.
6. Klikněte na kontakt.
7. Chcete-li přidat další kontakty, opakujte kroky 3 až 5.
8. Klikněte na aplikaci nebo na položku, kterou si přejete změnit.
9. Změna informací o vyzváněcích tónech a výstrahách.
10. Stiskněte klávesu Nabídka.
11. Klikněte na tlačítko Uložit.

Stažení vyzváněcího tónu

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na položku Vyzváněcí tóny.
3. Klepněte na položku Všechny vyzváněcí tóny.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klepněte na možnost Stažení vyzváněcích tónů.

Související informace

Právní upozornění, 338

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

188

background image

Zapnutí zvuků událostí

Zvuky událostí vás upozorní, pokud zapnete nebo vypnete zařízení BlackBerry®, pokud je baterie zcela nabitá nebo
téměř vybitá, pokud připojíte kabel USB či příslušenství k zařízení nebo pokud je od zařízení odpojíte.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
3. Klikněte na položku Usnadnění přístupu.
4. Změňte nastavení v poli Zvuky událostí na hodnotu Zapnuto.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.