BlackBerry Curve 8530 8520 - Nastavení VPN

background image

Nastavení VPN

V závislosti na možnostech, které vám nastavil správce, nemusí být tato funkce podporována.

Profily VPN

Profil VPN obsahuje informace nutné k připojení k síti VPN. Pokud vlastníte zařízení BlackBerry® s podporou Wi-Fi®
a vaše organizace používá pro řízení přístupu ke své síti síť VPN, mělo by být možné přihlásit se k síti VPN a získat
přístup do sítě vaší organizace pomocí sítě Wi-Fi. V závislosti na vaší organizaci je možné, že ve svém zařízení bude
více než jeden profil VPN. Další informace o profilech VPN vám poskytne správce.

Podmínky: Přihlášení do sítě VPN

Váš e-mailový účet musí využívat server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další
informace získáte u správce.

Pokud vlastníte zařízení BlackBerry s podporou Wi-Fi®, síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení připojeno, musí
podporovat připojení k síti VPN. Další informace získáte u správce.

Pokud pro připojení k síti VPN používáte softwarový token, musí být příslušný softwarový token v zařízení a údaje
softwarového tokenu, které se zobrazí v profilu VPN, správné.

Přihlášení k síti VPN

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klikněte na položku Rozšířené možnosti zabezpečení.
4. Klepněte na položku VPN.
5. Zaškrtněte políčko Aktivovat VPN.
6. Klepněte na tlačítko Přihlásit.

Změna uživatelského jména a hesla profilu VPN

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klikněte na položku Rozšířené možnosti zabezpečení.
4. Klepněte na položku VPN.
5. Zvýrazněte profil VPN.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Upravit.
8. Do pole Uživatelské jméno zadejte nové uživatelské jméno.
9. Do pole Uživatelské heslo zadejte nové heslo.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

308

background image

10. Stiskněte klávesu Nabídka.
11. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna softwarového tokenu pro profil VPN

Chcete-li provést tento úkol, musí být v zařízení BlackBerry® nainstalován softwarový token, který chcete použít. Další
informace získáte u správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klikněte na položku Rozšířené možnosti zabezpečení.
4. Klepněte na položku VPN.
5. Zvýrazněte profil VPN.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Upravit.
8. Nastavte pole Sériové číslo tokenu.
9. Stiskněte klávesu Nabídka.
10. Klikněte na tlačítko Uložit.