BlackBerry Curve 8530 8520 - Ovládání aplikací od jiných dodavatelů

background image

Ovládání aplikací od jiných dodavatelů

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů

Lze nastavit oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® s jinými aplikacemi v zařízení.
Například lze určit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k Internetu, navazovat telefonní hovory
nebo používat spojení Bluetooth.

Pokud jste do zařízení přidali aplikace od jiných dodavatelů, zařízení těmto aplikacím zabrání odesílat nebo přijímat
data bez vašeho vědomí. Před odesláním nebo přijetím dat aplikací od jiných dodavatelů vás dialogové okno vyzve
k povolení nebo odmítnutí požadavku na spojení. U určitých aplikací můžete vypnout tuto výzvu pro konkrétní umístění
nebo zdroj.

Vynulování oprávnění pro připojení pro aplikace od jiných dodavatelů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Aplikace.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Upravit výchozí oprávnění.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Znovu nastavit všechny výzvy firewallu.
7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klikněte na položku Použít výchozí hodnoty pro vše.

Přímé připojení k Internetu pro aplikace od jiných dodavatelů

Některé aplikace od jiných dodavatelů, které přidáte do zařízení BlackBerry® vyžadují přímé připojení TCP nebo HTTP
k Internetu. Například aplikace cen cenných papírů může připojení k Internetu potřebovat k tomu, aby získala nejnovější
ceny cenných papírů. Bude zřejmě nutné nastavit parametr APN, které bude tato aplikace o jiného dodavatele pro
připojení používat.

Nastavení přímého připojení k Internetu pro aplikaci od jiného
dodavatele

Chcete-li získat uživatelské jméno a heslo pro APN, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
3. Klepněte na položku TCP.
4. Zadejte parametr APN.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

310

background image

6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zamezení automatického spuštění aplikací od jiných dodavatelů

Když spouštíte zařízení BlackBerry®, můžete zabránit automatickému spuštění aplikací od jiných dodavatelů. Tento
bezpečný režim umožňuje vyřešit problémy nebo odstranit jakékoli nežádoucí aplikace.

1. Vyjměte a znovu vložte baterii.
2. Jakmile červená kontrolka LED zhasne, stiskněte a podržte během načítání zařízení klávesu Escape.

Když bude vaše zařízení připraveno, ve stavu zařízení se zobrazí indikátor bezpečného režimu domovské obrazovky.

Bezpečný režim vypnete opakováním kroku 1.

Nastavení povolení pro aplikaci od jiného dodavatele

Poznámka: Změna povolení pro aplikaci od jiného dodavatele může významně ovlivnit fungování aplikací zařízení
BlackBerry®. Potřebujete-li další informace o tom, jak může změna těchto povolení ovlivnit fungování aplikací od jiných
dodavatelů v zařízení, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Aplikace.
3. Proveďte některou z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit oprávnění pro konkrétní aplikaci třetí strany, zvýrazněte tuto aplikaci. Stiskněte klávesu

Nabídka. Klikněte na položku Upravit oprávnění.

• Chcete-li nastavit oprávnění pro všechny aplikace třetích stran, stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na položku

Upravit výchozí oprávnění.

4. Rozbalte položky Připojení, Interakce nebo Údaje o uživateli.
5. Změňte nastavení v poli pro oprávnění.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy k připojení aplikace třetí strany

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Aplikace.
3. Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Upravit oprávnění.
6. Klikněte na položku Výjimky výzvy.
7. Proveďte některou z následujících akcí:

• Chcete-li aplikaci povolit připojování k určitému umístění nebo zdroji bez zobrazení výzvy, klikněte na položku

Přidat povolení. Určete protokol a v případě potřeby i doménu.

• Chcete-li zabránit aplikaci, aby se připojovala k určitému umístění nebo zdroji bez zobrazení výzvy, klikněte na

položku Přidat odepření. Určete protokol a v případě potřeby i doménu.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

311

background image

8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Povolení připojení aplikací od jiných dodavatelů

USB:

Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou používat fyzická připojení, jako jsou kabel USB nebo RS-232,
která jsou nastavena pro zařízení BlackBerry®.

Bluetooth:

Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít připojení Bluetooth.

Telefon:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou uskutečňovat hovory nebo mít přístup k protokolům hovorů.

Data o poloze:

Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít informace GPS o vaší poloze.

Síť se serverem:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou přistupovat k síti Internet nebo k síti intranet vaší organizace.

Internet:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou přistupovat k síti Internet prostřednictvím poskytovatele
bezdrátových služeb (například pomocí přímého internetového připojení nebo brány WAP).

Wi-Fi (je-li podporováno):

Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít připojení Wi-Fi®.

Oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů

Vzájemná komunikace mezi aplikacemi:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů komunikovat a sdílet data s jinými aplikacemi v zařízení
BlackBerry®.

Nastavení zařízení:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zapnout nebo vypnout zařízení nebo změnit možnosti zařízení,
například možnosti zobrazení.

Média:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k multimediálním souborům ve vašem zařízení.

Správa aplikací:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů ve vašem zařízení přidávat nebo odstraňovat moduly aplikace
nebo získat přístup k informacím modulu, jako název aplikace nebo verze.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

312

background image

Motivy:

Určete, zda může zařízení použít aplikace od jiných dodavatelů jako zdroj vlastních motivů.

Simulace vstupu:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů simulovat akce, jako stisknutí klávesy na zařízení.

Filtrování prohlížeče:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zaregistrovat filtry prohlížeče v prohlížeči na vašem zařízení
k přidávání, změně nebo odstranění obsahu webové stránky předtím, než se objeví v prohlížeči.

Zachycení obrazovky:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů pořizovat snímky obrazovky vašeho zařízení.

Vynulování bezpečnostního časovače:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů vynulovat dobu, po kterou zůstává vaše zařízení odblokované
poté, co jste jej přestali používat.

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů

E-mail:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k e-mailovým zprávám, textovým zprávám SMS,
zprávám MMS nebo zprávám PIN v zařízení BlackBerry®.

Data organizéru:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat přístup k datům organizéru
například kontaktům, záznamům kalendáře, úkolům nebo poznámkám.

Soubory:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat přístup k souborům uloženým
v zařízení. Lze například nastavit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k souborům přeneseným
do zařízení pomocí nástroje správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager nebo pomocí technologie
Bluetooth.

Bezpečnostní údaje:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k certifikátům nebo klíčům, uloženým v zařízení.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

313