BlackBerry Curve 8530 8520 - Automatický text

background image

Automatický text

O funkci Automatický text

Funkce Automatický text je určena k nahrazení určitého zadaného textu předem uloženou položkou automatického
textu. Pokud zadáváte text, který může být nahrazen položkou automatického textu, text se změní po stisknutí klávesy
Mezerník.

Zařízení BlackBerry® má předdefinované položky automatického textu, které opravují běžné chyby. Automatický text
například změní ketrý na který. Můžete vytvářet položky automatického textu pro běžné chyby, k nimž dochází při
zadávání, nebo pro zkratky. Můžete například vytvořit položku automatického textu, která nahradí text dsp za
domluvíme se později.

Vytvoření položky automatického textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Automatický text.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na tlačítko Nový.
5. Do pole Nahradit zadejte text, který se má nahradit.
6. V poli Čím proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte nahrazující text.
• Chcete-li vložit makro (například aktuální datum nebo čas), stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku

Vložit makro.

7. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li použít velká písmena přesně tak, jak je vkládáte, nastavte v poli Použití hodnotu Zvolená velikost

písmen.

• Chcete-li použít velká písmena podle kontextu, nastavte v poli Použití hodnotu Inteligentní velikost písmen.

8. Nastavte jazyk.
9. Stiskněte klávesu Nabídka.
10. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí funkce Automatický text pro textové zprávy SMS

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

Uživatelská příručka

Zadávání textu

198

background image

2. Klikněte na možnost Zpráva SMS.
3. V poli Deaktivovat automatický text nastavte hodnotu Ano.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Uložit.

Změna položky automatického textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Automatický text.
3. Klepněte na položku automatického textu.
4. Změňte položku automatického textu.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění položky automatického textu.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Automatický text.
3. Zvýrazněte položku automatického textu.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Odstranit.

Zrušení změn způsobených automatickým textem

Stiskněte dvakrát klávesu Backspace/Delete.