BlackBerry Curve 8530 8520 - Metody zadávání textu

background image

Metody zadávání textu

Přepínání metody zadávání textu během psaní

Chcete-li provést tento úkol, musí na klávesnici vašeho zařízení BlackBerry® být arabská nebo ruská písmena.

1. Během psaní stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Aktivovat opakované stisknutí nebo Aktivovat SureType.

Změna možností pro metody vkládání textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Jazyk a textový vstup.
3. Klikněte na možnost Zobrazit možnosti vkládání textu
4. Změňte možnosti vstupu.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Prediktivní metoda zadávání textu

Zadávání textu pomocí prediktivní metody

Během zadávání textu proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a začít psát nové slovo, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a pokračovat v psaní stejného slova, klikněte na dané slovo.
• Chcete-li ignorovat návrhy, pokračujte v psaní.

Předvídání slov při psaní

Zařízení BlackBerry® lze nastavit tak, aby při psaní zobrazovalo seznam navrhovaných slov.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Jazyk a vkládání textu.
3. Klikněte na možnost Zobrazit možnosti vkládání textu
4. Zaškrtněte políčko Prediktivní zadávání.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na možnost Uložit.

Chcete-li předvídání slov při psaní ukončit, zrušte zaškrtnutí políčka Prediktivní zadávání.

Uživatelská příručka

Zadávání textu

192

background image

Zjištění dalších informací o zadávání textu v jiných jazycích

Můžete se naučit zadávat text v jiných jazycích, např. v čínštině nebo v thajštině, přečtením Průvodců zadáváním textu,
které jsou k dispozici online. Navštivte webovou stránku

www.blackberry.com/go/docs

a vyhledejte Průvodce

zadáváním textu pro váš jazyk.