BlackBerry Curve 8530 8520 - Možnosti zadávání textu

background image

Možnosti zadávání textu

Nezobrazování kontaktů v seznamu zobrazovaném při jejich zadávání

Když zadáváte kontakty, zařízení BlackBerry® je ve výchozím nastavení rozpozná.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Jazyk a textový vstup.
3. Klikněte na možnost Zobrazit možnosti vkládání textu
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít kontakty jako zdroj dat.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení rychlosti kurzoru

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. Nastavte pole Rychlost opakování.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení výchozího symbolu měny

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. Nastavte pole Klávesa Měna.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zapnutí tónů kláves

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. V poli Zvuk tlačítka nastavte hodnotu Zapnuto.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Zadávání textu

193

background image

5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Použití klávesových zkratek na domovské obrazovce

Ve výchozím nastavení jsou zkratky pro domovskou obrazovku vypnuté, takže můžete vytáčet telefonní čísla
z domovské obrazovky.
1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Klikněte na položku Obecné možnosti.
5. Změňte nastavení v poli Vytočit z domovské obrazovky na hodnotu Ne.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li opětovně vytáčet čísla z domovské obrazovky, změňte nastavení v poli Vytočit z domovské obrazovky na
hodnotu Ano.