BlackBerry Curve 8530 8520 - Základní informace o vkládání textu

background image

Základní informace o vkládání textu

Vyjmutí, kopírování a vkládání textu

1. Zvýrazněte text a stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Vyjmout nebo Kopírovat.
3. Přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit vyjmutý nebo zkopírovaný text.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Vložit.

Vymazání pole

1. Při zadávání textu stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Vymazat pole.

Zrušení výběru textu

1. Po výběru textu stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Zrušení výběru.

Zadání symbolu

1. Stiskněte klávesu Symbol.
2. Stiskněte klávesu písmene zobrazeného pod symbolem.

Vkládání diakritického znaménka nebo speciálního znaku

Stiskněte a podržte klávesu písmene a posunujte prstem doleva nebo doprava po trackpadu, dokud se neobjeví
písmeno s diakritickým znaménkem nebo speciální znak.

Zvýraznění textu

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete zvýraznit text.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Vybrat.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zvýraznit řádek textu, posunujte prstem nahoru nebo dolů po trackpadu.
• Chcete-li zvýraznit text znak po znaku, posunujte prstem doleva nebo doprava po trackpadu.

Uživatelská příručka

Zadávání textu

191