BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Zprávy

background image

Odstraňování potíží: Zprávy

Nelze odesílat zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým

pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte zda máte pro kontakt uloženu e-mailovou

adresu, PIN nebo telefonní číslo.

• Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste v Průvodci nastavením pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu

přidali existující e-mailovou adresu do vašeho zařízení, ověřte, zda jste do zařízení obdrželi aktivační zprávu
služby BlackBerry® Internet Service Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá),
v průvodci nastavením otevřete obrazovku pro nastavení e-mailu pro zaslání knihy služeb do vašeho zařízení.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení. Na domovské obrazovce

nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na položku Možnosti upřesnění. Klikněte na položku
Tabulka směrování hostitelů. Stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na položku Registrovat nyní.

• Vytvořte šifrovací klíč.
• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
• Znovu odešlete zprávu.

Související informace

Změna kontaktu, 160
Vypnutí připojení k bezdrátové síti, 252
Indikátory bezdrátového pokrytí, 255
Vytváření šifrovacího klíče, 281
Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu, 252
Nové odeslání zprávy, 54

Nelze přijímat zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým

pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Uživatelská příručka

Zprávy

95

background image

• Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste v Průvodci nastavením pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu

přidali existující e-mailovou adresu do vašeho zařízení, ověřte, zda jste do zařízení obdrželi aktivační zprávu
služby BlackBerry® Internet Service Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá),
v průvodci nastavením otevřete obrazovku pro nastavení e-mailu pro zaslání knihy služeb do vašeho zařízení.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení. Na domovské obrazovce

nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na položku Možnosti upřesnění. Klikněte na položku
Tabulka směrování hostitelů. Stiskněte klávesu Nabídka. Klikněte na položku Registrovat nyní.

• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
• Používáte-li filtry zpráv, ověřte, zda jsou možnosti pro e-mailové filtry správně nastaveny.
• Ověřte, zda je zapnuto předávání e-mailové zprávy a zda jste vybrali všechny složky e-mailových zpráv včetně

složky Doručená pošta, ze kterých chcete přijímat e-mailové zprávy.

• Pokud vlastníte zařízení s podporou Wi-Fi® které využívá pro připojení k síti Wi-Fi® nebo pro přihlášení do sítě

VPN softwarový token, resetujte zařízení a připojte se k síti Wi-Fi nebo se znovu přihlaste do sítě VPN.

• Zkontrolujte, zda zařízení neblokuje zprávy. Další informace získáte u správce systému.

Související informace

Vypnutí připojení k bezdrátové síti, 252
Indikátory bezdrátového pokrytí, 255
Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu, 252
Změna filtru e-mailové zprávy, 61
Předávání zpráv z určité složky e-mailových zpráv do zařízení, 58

Nelze ukládat e-mailové zprávy do souboru

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu.
• Pokud se na vašem zařízení BlackBerry® neobjeví složky e-mailových zpráv, můžete e-mailové zprávy sloučit

pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete
v nápovědě online BlackBerry Desktop Software .

Související informace

Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, 216

Nelze odesílat zprávy SMS

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým
pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím. Pokuste se provést následující
kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým

pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Zkontrolujte, zda je vypnuta pevná volba.

Související informace

Vypnutí připojení k bezdrátové síti, 252

Uživatelská příručka

Zprávy

96

background image

Pevná volba, 38

Nelze přijímat textové zprávy SMS

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým
pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Počet nových nebo neotevřených zpráv neodpovídá očekávání

Počet nových nebo neotevřených zpráv zahrnuje uložené zprávy a zprávy uložené v souboru.

Pokud jste v zařízení BlackBerry® nastavili skrytí zpráv uložených v souboru a obdržíte novou zprávu z jiné složky e-
mailových zpráv v e-mailové aplikaci v počítači, než je doručená pošta, zařízení uloží zprávu do souboru.

Související informace

Zobrazení zprávy v určité složce, 56

Některé zprávy se již v zařízení nezobrazují

Pokud se zaplní paměť zařízení BlackBerry® nebo v ní máte uloženo více než 65 000 e-mailových zpráv, zpráv PIN,
textových zpráv SMS a zpráv MMS, zařízení odstraní nejstarší zprávy ze seznamu zpráv. Zařízení neodstraní uložené
zprávy.

Pokud je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu a v možnostech zpráv, v poli Odstranit na je nastavena hodnota Ze
schránky a handheldu
, e-mailové zprávy, které odstraníte z e-mailové aplikace na počítači, budou vymazány také
z vašeho zařízení.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená

Pokuste se provést následující kroky:

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
• Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte

na položku Více nebo Zbývající část.

• Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout později.

Nesprávné zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML

Pokuste se provést následující kroky:

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
• Pokuste se stáhnout externí obrázky. Stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Získat obrázky.
• Zkuste zprávu zobrazit jako prostý text. Stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na možnost Získat prostý text.

Uživatelská příručka

Zprávy

97

background image

Některé složky e-mailových zpráv se zobrazují šedě

Pokud nelze předávat e-mailové zprávy ze složky e-mailových zpráv, zaškrtávací políčko vedle složky se zobrazí šedě.
Pokuste se provést následující kroky:

• Několik vteřin vyčkejte. Složky e-mailových zpráv by měly být během krátké doby dostupné.
• Vypněte bezdrátové slučování e-mailů a znovu jej zapněte.

Související informace

Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, 216

E-mailové filtry nefungují správně

Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jsou e-mailové filtry zapnuty.
• Zkontrolujte, zda se e-mailové filtry zobrazují v pořadí, v jakém je má zařízení BlackBerry® používat u e-

mailových zpráv.

Související informace

E-mailové filtry, 59

Nelze zapnout informační zprávy

Je-li v zařízení BlackBerry® vložena SIM karta, pravděpodobně nepodporuje jazyky, které jste vybrali k zobrazování
informačních zpráv.
Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jazyků, které SIM karta nepodporuje.

Ke zprávě MMS nelze připojit soubor

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb je po připojení videa možné, že nebudete moci připojit další soubor
nebo vytvořit prezentaci.
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jde o soubor .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) nebo multimediální soubor (například

soubor .jpg, .gif nebo .midi).

• Zkontrolujte, zda soubor není chráněn autorským právem.
• Jsou-li pro zařízení BlackBerry® k dispozici šablony MMS, použijte k vytvoření zprávy MMS prázdnou šablonu.

Nelze použít klávesovou zkratku pro zobrazení jednoho typu zprávy
v seznamu zpráv

Pokud vyměníte zařízení BlackBerry® a data z předchozího zařízení obnovíte na aktuálním zařízení, klávesové zkratky
seznamu zpráv pro předchozí zařízení nahradí klávesové zkratky seznamu zpráv pro aktuální zařízení.
Chcete-li zobrazit klávesové zkratky pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv, prohlédněte si seznam
uložených hledání.

Uživatelská příručka

Zprávy

98

background image

Související informace

Zobrazení seznamu uložených hledání, 213

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán vašich
bezdrátových služeb.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší organizací
nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti,
objeví se vedle pole možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce, případně
můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 9

Uživatelská příručka

Zprávy

99