BlackBerry Curve 8530 8520 - Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes

background image

Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus
Notes

Informace o zprávách šifrovaných nativním šifrováním aplikace IBM
Lotus Notes

Pokud je váš e-mailový účet spojen se serverem BlackBerry® Enterprise Server podporujícím tuto funkci, můžete na
vašem zařízení BlackBerry číst zprávy odeslané pomocí nativního šifrování IBM® Lotus Notes®. Dále můžete také
odesílat, předávat nebo odpovídat na zprávy pomocí nativního šifrování aplikace IBM Lotus Notes.

Než budete moci odesílat a přijímat zprávy s nativním šifrováním IBM Lotus Notes, musíte nejprve importovat soubor
ID aplikace IBM Lotus Notes pomocí nástroje Lotus® iNotes® (dříve označovaného jako webový přístup IBM® Lotus®
Domino®), nebo pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více podrobností o importování souboru ID aplikace
IBM Lotus Notes pomocí aplikace BlackBerry Desktop Manager naleznete v online nápovědě dostupné v aplikaci
BlackBerry Desktop Manager. Při odesílání a příjmu zpráv s nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes můžete být
vyzváni k zadání vašeho ID hesla aplikace IBM Lotus Notes.

Uživatelská příručka

Zprávy

87

background image

Podmínky: nativní šifrování IBM Lotus Notes

Zařízení BlackBerry® musí být spojeno s e-mailovým účtem, který používá server BlackBerry® Enterprise Server
pro IBM® Lotus® Domino®.

Na vašem počítači musí být spuštěna aplikace IBM® Lotus Notes® verze 7.0 nebo novější s e-mailovým účtem
serveru IBM Lotus Domino verze 7.0 nebo novější.

Musíte importovat soubor ID aplikace IBM Lotus Notes pomocí nástroje Lotus® iNotes® (dříve označovaného jako
webový přístup IBM® Lotus® Domino®), nebo pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Manager.

Šifrování zpráv pomocí nativního šifrování aplikace IBM Lotus Notes

1. Při vytváření, předávání nebo odpovídání na zprávu změňte pole Kódování na hodnotu Šifrování aplikace Lotus

Notes.

2. Po výzvě zadejte svoje heslo ID aplikace IBM® Lotus Notes®.