BlackBerry Curve 8530 8520 - További információ

background image

További információ

A készülék súgója: A BlackBerry® készülék használati útmutatójában megtalálhatja a készülék kezeléséhez
szükséges tudnivalókat. Az alkalmazások között vagy a kezdőképernyőn kattintson a Súgó elemre.

www.discoverblackberry.com

: A készülékhez való szoftverek, alkalmazások és kiegészítők.

Vezeték nélküli szolgáltatójának weboldala: A vezeték nélküli hálózattal vagy a vezeték nélküli
szolgáltatástervvel kapcsolatos tudnivalók.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity

Az EK/1999/5 (HG nr.88/2003) irányelvnek való megfelelőséget

tanúsító megfelelőségi nyilatkozat megtekintése.