BlackBerry Curve 8530 8520 - Külső fél által készített alkalmazás szabályozása

background image

Külső fél által készített alkalmazás szabályozása

Külső cégek által készített alkalmazások engedélyeinek áttekintése

A BlackBerry® készüléken beállíthatja az engedélyeket, amelyek azt szabályozzák, hogy a külső cégek által készített
alkalmazások miként viszonyuljanak a készüléken lévő alkalmazásokhoz. Például megadhatja, hogy a külső cégek
által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e adatokhoz az interneten, végezhetnek-e hívásokat vagy használhatnak-
e Bluetooth® kapcsolatokat.

Ha külső cégek által készített alkalmazásokat adott hozzá a készülékhez, a készüléket arra tervezték, hogy
megakadályozza a külső cégek alkalmazásait a felhasználó tudta nélküli adatküldésben és -fogadásban. Mielőtt a külső
cégek által készített alkalmazások adatforgalmat bonyolíthatnának, megjelenik egy párbeszédablak, amelyben
engedélyezheti vagy elvetheti a kapcsolódási kérvényt. A kijelölt alkalmazásban kikapcsolhatja az egy adott helyre
vagy erőforrásra vonatkozó figyelmeztető üzenetet.

Csatlakozási engedélyek visszaállítása külső fél által gyártott
alkalmazásokhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson az Alkalmazások lehetőségre.
3. Nyomja meg a Menü gombot
4. Kattintson az Alapértelmezett engedélyek szerkesztése elemre.
5. Nyomja meg a Menü gombot
6. Kattintson az Összes tűzfal-figyelmeztetés visszaállítása pontra.
7. Nyomja meg a Menü gombot
8. Kattintson az Alapértelmezés alkalmazása mindre pontra.

Közvetlen internet-csatlakozások külső fél által készített alkalmazások
számára - ismertetés

Néhány, a BlackBerry® készülékhez hozzáadott, külső fél által készített alkalmazáshoz közvetlen TCP vagy HTTP-
kapcsolatra lehet szükség. Például a tőzsdei árfolyam alkalmazásnak kapcsolódnia kell az internetre a legfrissebb
árfolyamok lekéréséhez. Előfordulhat, hogy be kell állítania azt az APN-t, amit a külső fél által készített alkalmazás
használ a csatlakozáshoz.

Felhasználói útmutató

Biztonság

313

background image

Közvetlen internetkapcsolat beállítása külső cég által készített
alkalmazáshoz

Az APN-hez tartozó azonosítót és jelszót a vezeték nélküli szolgáltatótól kaphatja meg.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Speciális beállítások elemre.
3. Kattintson a TCP gombra.
4. Írja be az APN-adatokat.
5. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Kattintson a Mentés elemre.

Külső cégek által készített alkalmazások automatikus futtatásának
megakadályozása

A BlackBerry® készülék elindításakor megakadályozhatja a külső cégek által készített alkalmazások automatikus
futtatását. Ez a biztonságos mód teszi lehetővé a hibaelhárítást és a nem kívánt alkalmazások eltávolítását.

1. Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.
2. Amikor a vörös LED kialszik, tartsa lenyomva az Escape gombot a készülék betöltődése közben.

Amikor a készülék üzemkész, a kezdőképernyő készülékállapotot jelző részén megjelenik a biztonságos állapot jelzője.

A biztonságos mód kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Engedélyek beállítása külső fél által készített alkalmazáshoz

Megjegyzés: A külső fél által készített alkalmazások engedélyeinek módosítása jelentősen befolyásolhatja a
BlackBerry® készülék alkalmazásainak működését. Ha nem tudja biztosan, hogyan befolyásolja az engedélyek
módosítása a készüléken lévő alkalmazások működését, további tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli
szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson az Alkalmazások lehetőségre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Engedélyek külső cég által készített alkalmazáshoz történő beállításához jelölje ki az alkalmazást. Nyomja meg

a Menü gombot. Kattintson az Engedélyek szerkesztése elemre.

• Az összes külső cég által készített alkalmazás engedélyeinek beállításához nyomja meg a Menü gombot.

Kattintson az Alapértelmezett engedélyek szerkesztése elemre.

4. Nyissa meg a Kapcsolatok, Kölcsönhatások vagy a Felhasználó adatai opciót.
5. Állítsa be az engedélymezőket.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés elemre.

Felhasználói útmutató

Biztonság

314

background image

Külső cég által készített alkalmazás kapcsolódására figyelmeztető
üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson az Alkalmazások lehetőségre.
3. Jelölje ki a külső cég által készített alkalmazást.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
5. Kattintson az Engedélyek szerkesztése elemre.
6. Kattintson a Kérdés kivételei elemre.
7. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Ha szeretné, hogy az alkalmazás kapcsolódjon egy adott helyhez vagy erőforráshoz anélkül, hogy figyelmeztető

üzenet jelenne meg, kattintson az Engedélyezés hozzáadása elemre. Adjon meg egy protokollt és szükség
esetén a tartományt.

• Ha nem szeretné, hogy az alkalmazás kapcsolódjon egy adott helyhez vagy erőforráshoz anélkül, hogy

figyelmeztető üzenet jelenne meg, kattintson a Tiltás hozzáadása elemre. Adjon meg egy protokollt és szükség
esetén a tartományt.

8. Nyomja meg a Menü gombot.
9. Kattintson a Mentés elemre.

Csatlakozási engedélyek külső fél által gyártott alkalmazásokhoz

USB:

Beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások használhatják-e a BlackBerry® készülékhez létesített
fizikai csatlakozásokat (például USB-kábel vagy RS-232 kábel).

Bluetooth:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Bluetooth® csatlakozásokat.

Telefonszám:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások kezdeményezhetnek-e hívásokat és hozzáférhetnek-e a
hívásnaplókhoz.

Helyszín adatai:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a GPS-helyadatokat.

Kiszolgálóhálózat:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az internethez vagy a vállalat belső
hálózatához a vállalati hálózaton keresztül.

Internet

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az internethez a vezeték nélküli
szolgáltatón keresztül (például közvetlen internetkapcsolat vagy WAP-átjáró segítségével).

Felhasználói útmutató

Biztonság

315

background image

Wi-Fi (ha támogatott):

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Wi-Fi® kapcsolatokat.

Külső cégek által készített alkalmazások együttműködési jogosultságai

Alkalmazások közti kommunikáció:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások kommunikálhatnak-e és megoszthatnak-e adatokat a
BlackBerry® készülék más alkalmazásaival.

Készülékbeállítások

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások be- vagy kikapcsolhatják-e a készüléket vagy módosíthatják-
e a készülék beállításait, például a kijelzés beállításait.

Média:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készülék médiafájljaihoz.

Alkalmazások kezelése:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáadhatnak vagy törölhetnek-e alkalmazásmodulokat
vagy modulhozzáférési adatokat (például az alkalmazás nevét és verziószámát).

Témák:

Állítsa be, hogy a készülék használhat-e külső cég által készített alkalmazásokat egyedi témák forrásául.

Bevitel szimulálása:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások szimulálhatnak-e műveleteket, például egy billentyű
lenyomását a készüléken.

Böngészőszűrők:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások regisztrálhatnak-e böngészőszűrőket a készülék
böngészőjén webhelytartalom hozzáadása, módosítása vagy törlése céljából, mielőtt az megjelenne a böngészőn.

Képernyőkép rögzítése:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások készíthetnek-e képernyőképeket a készülék képernyőjéről.

Biztonsági számláló alaphelyzetbe állítása:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások visszaállíthatják-e a készülék feloldási idejét, miután
befejezte annak használatát.

Külső cég által készített alkalmazások adatengedélyei

E-mail:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a BlackBerry® készülék e-mail, SMS-,
MMS- vagy PIN-üzeneteihez.

Felhasználói útmutató

Biztonság

316

background image

Szervezőadatok:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a szervezőadataihoz, például partnerek,
naptárbejegyzések, feladatok vagy emlékeztetők.

Fájlok:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készüléken tárolt fájlokhoz. Például
beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e azokhoz a fájlokhoz, melyeket a
BlackBerry® Desktop Manager médiakezelő eszközével vagy Bluetooth® technológiával visz át a készülékre.

Biztonsági adatok:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készülék kulcstárában tárolt
tanúsítványokhoz vagy kulcsokhoz.