BlackBerry Curve 8530 8520 - Tanúsítványok

background image

Tanúsítványok

Alapvető tudnivalók a tanúsítványokról

Tanúsítvány letöltése egy LDAP vagy DSML tanúsítványkiszolgálóról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Kattintson a Tanúsítványok lekérése elemre.
7. Adja meg a keresési feltételeket.
8. Nyomja meg a Menü gombot.
9. Kattintson a Keresés gombra.
10. Kattintson a tanúsítványra.
11. Kattintson a Tanúsítvány felvétele a kulcstárba gombra.

A CA-profilokról

Ha az e-mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a vezeték
nélküli hálózaton keresztül tanúsítványokat tölthet le a rendszergazda által biztosított CA-profilból. A szervezettől
függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

Ha az igénylést CA.profillal hajtja végre, a legfrissebb tanúsítvány letöltődik a BlackBerry készülékre és felkerül a
tanúsítványok listájára. A CA-profilon látható a tanúsítvány állapota. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra
igényelheti a frissített tanúsítványt.

Tanúsítvány letöltése hitelesítésszolgáltatóról

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell
használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a rendszergazdától CA-profilt kapott, a profillal igényelheti a tanúsítványok BlackBerry készülékre történő letöltését.
Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.

Felhasználói útmutató

Biztonság

286

background image

4. Kattintson a CA-profil elemre.
5. Kattintson az Igénylés vagy az Újbóli igénylés elemre.
6. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

A CA-profil képernyőjének a kérelem feldolgozása közben történő elrejtéséhez nyomja meg a Menü gombot. Kattintson
az Elrejtés gombra. Ha vissza kíván térni erre a képernyőre, kattintson a kezdőképernyőn a CA-profil ikonra.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása a készülékmemóriából

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Média vagy a Fájlok ikonra.
2. Navigáljon egy tanúsítványra vagy PGP®-kulcsra.
3. Jelölje ki a tanúsítványt vagy a PGP-kulcsot.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
5. Kattintson a Tanúsítvány importálása vagy a PGP-kulcs importálása elemre.

A tanúsítvány vagy a PGP-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a Menü gombot. Kattintson a Tanúsítvány
megjelenítése
vagy a PGP-kulcs megjelenítése elemre.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása médiakártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok vagy a PGP-kulcsok elemre.
5. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Kattintson a Médiakártya tanúsítványok megjelenítése vagy a Médiakártya PGP-kulcsok megjelenítése

elemre.

A tanúsítvány vagy a PGP®-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a Menü gombot. Kattintson a Tanúsítvány
megjelenítése
vagy a PGP-kulcs megjelenítése elemre.

Tanúsítvány tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Kattintson a tanúsítványra.

A tanúsítvány tulajdonságai

Visszavonás állapota:

Ebben a mezőben a tanúsítvány visszavonási állapota olvasható egy megadott dátum és idő esetén.

Megbízhatóság állapota:

Felhasználói útmutató

Biztonság

287

background image

Ebben a mezőben a tanúsítványlánc megbízhatósági állapota olvasható. Egy tanúsítvány lehet explicit megbízható
(maga a tanúsítvány megbízható), implicit megbízható (a BlackBerry® készülék tanúsítványláncának
gyökértanúsítványa megbízható), vagy nem megbízható (a tanúsítvány nem explicit megbízható és a
tanúsítványlánc gyökértanúsítványa nem megbízható vagy a készülékén nem létezik).

Lejárat dátuma:

Ebben a mezőben az a dátum olvasható, amelyet a tanúsítvány kibocsátója a tanúsítvány lejárati időpontjaként
megjelölt.

Tanúsítvány típusa:

Ebben a mezőben a tanúsítvány formátuma olvasható. A készüléke az X.509 és a WTLS tanúsítványformátumokat
támogatja.

Nyilvános kulcs típusa:

Ebben a mezőben az a szabvány található, melynek a nyilvános kulcs megfelel. A készüléke az RSA®, DSA, Diffie-
Hellman és ECC kulcsokat támogatja.

Tárgy:

Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának adatai olvashatók.

Kiadta:

Ebben a mezőben a tanúsítvány kibocsátójának adatai olvashatók.

Gyári szám:

Ebben a mezőben a tanúsítvány gyári száma olvasható hexadecimális formátumban.

Kulcs használata:

Ebben a mezőben a nyilvános kulcs jóváhagyott használati módjai olvashatók.

Tárgy alternatív neve:

Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának alternatív e-mail címe olvasható, ha létezik alternatív e-mail cím.

SHA1 ujjlenyomat:

Ebben a mezőben a tanúsítvány SHA-1 digitális ujjlenyomata olvasható.

MD5 ujjlenyomat:

Ebben a mezőben a tanúsítvány MD5 digitális ujjlenyomata olvasható.

Egy tanúsítványtípus megtekintése a tanúsítványlistában

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Nyomja meg a Menü gombot.

Felhasználói útmutató

Biztonság

288

background image

6. Kattintson a következő menüelemek egyikére:

Saját tanúsítványok megjelenítése
Egyéb tanúsítványok megjelenítése
CA tanúsítványok megjelenítése
Gyökértanúsítványok megjelenítése

A BlackBerry® készüléken található összes tanúsítvány megtekintéséhez nyomja meg a Menü gombot. Kattintson az
Összes tanúsítvány megjelenítése elemre.

Tanúsítvány elküldése

Tanúsítvány küldésekor a BlackBerry® készülék elküldi a nyilvános kulcsot, de nem küldi el a hozzá tartozó személyi
kulcsot.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Küldés e-mailen vagy a Küldés PIN-en elemre.

Tanúsítvány törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Törlés gombra.

Tanúsítvány tanúsítványláncának megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Lánc megjelenítése elemre.

Felhasználói útmutató

Biztonság

289

background image

Tanúsítványállapot

A tanúsítványok és CA-profilok állapotjelzői

A tanúsítványok állapotjelzői

:

A tanúsítványhoz kapcsolódik egy személyi kulcs, amely a BlackBerry® készüléken vagy egy smart kártyán van
tárolva.

:

A tanúsítványlánc megbízható és érvényes, és a visszavonásának állapota jó.

:

A tanúsítványlánc visszavonási állapota ismeretlen, vagy a nyilvános kulcsa gyenge.

:

A tanúsítvány nem megbízható, visszavonták, vagy egy tanúsítvány a tanúsítványláncban nem megbízható,
visszavonták, lejárt, nem érvényes vagy nem hitelesíthető.

A CA-profilok állapotjelzői

:

Az érvényes tanúsítványok CA-profilokhoz kapcsolódnak.

:

A készülék új tanúsítványt kér le, mert a jelenlegi tanúsítvány érvényessége rövidesen lejár.

:

Az igénylési kérelem a hitelesítésszolgáltató jóváhagyására vár.

:

A CA-profillal történő igénylés függőben van, mert a folytatáshoz felhasználói művelet szükséges, vagy mert az
igénylés későbbi időpontra van ütemezve.

:

A CA-profillal történő igénylés szükséges, amely automatikusan megtörténik.

Tanúsítvány vagy tanúsítványlánc visszavonási állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.

Felhasználói útmutató

Biztonság

290

background image

3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson az Állapot lekérése vagy a Lánc állapotának lekérése elemre.

Tanúsítvány megbízhatósági állapotának beállítása

A rendszergazda által engedélyezett tanúsítványtípusoktól függően elképzelhető, hogy néhány tanúsítványtípust nem
tud megbízhatónak ítélni.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Megbízhatónak ítél vagy a Megbízhatatlannak ítél elemre.
8. Ha megbízhatónak ítél egy tanúsítványt, hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

• Ha megbízhatónak kívánja ítélni a kijelölt tanúsítványt, kattintson a Kiválasztott tanúsítvány elemre.
• Ha megbízhatónak kívánja ítélni a kijelölt tanúsítványt és a lánc minden más tanúsítványát, kattintson a Teljes

lánc elemre.

Tanúsítvány érvénytelenítése

Ha érvénytelenít egy tanúsítványt, a tanúsítvány csak a BlackBerry® készülék kulcstárában válik érvénytelenné. A
készülék nem frissíti a visszavonási állapotot a tanúsító hatóságnál vagy CRL-kiszolgálóknál.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson az Érvénytelenítés elemre.
8. Kattintson az Igen gombra.
9. Állítsa be az Ok mezőt.
10. Kattintson az OK gombra.

Egy tanúsítvány visszatartásának törléséhez jelölje ki a tanúsítványt. Nyomja meg a Menü gombot. Kattintson a Tartás
megszüntetése
elemre.

Tanúsítvány visszavonásának okai

Ismeretlen:

Felhasználói útmutató

Biztonság

291

background image

A visszavonás oka nem szerepel az előre meghatározott okok között.

Kulcsegyeztetés:

Lehet, hogy egy illetéktelen személy rájött a személyes kulcs értékére.

Hitelesítési tanúsítvány egyeztetése:

Lehet, hogy valaki közzétette a tanúsítványkiadó személyes kulcsát.

Változás az egyesítésben:

A tanúsítvány tárgya már nem dolgozik a vállalatnál.

Hatályon kívül helyezett:

Egy létező tanúsítványt új tanúsítványra cseréltek.

Művelet megszakítása:

A tanúsítvány tárgya már nem kéri a tanúsítványt.

Tanúsítvány visszatartása:

Átmenetileg érvényteleníteni akarja a tanúsítványt.

Tanúsítvány-beállítások

Tanúsítvány nevének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Címkecsere elemre.
8. Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványnak.
9. Kattintson az OK gombra.

E-mail cím hozzárendelése tanúsítványhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Címek hozzárendelése elemre.
8. Nyomja meg a Menü gombot.

Felhasználói útmutató

Biztonság

292

background image

9. Kattintson a Cím hozzáadása elemre.
10. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Kattintson a partner nevére.
• Kattintson az Egyszer használandó elemre. Írjon be egy e-mail címet. Nyomja meg az Enter billentyűt.

11. Nyomja meg a Menü gombot.
12. Kattintson a Mentés elemre.

Egy tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő megjelenítési név kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Kattintson a Tanúsítványok lekérése elemre.
7. Nyomja meg a Menü gombot.
8. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
9. Állítsa a Címkefigyelmeztetés mezőt Nem értékre.
10. Nyomja meg a Menü gombot.
11. Kattintson a Mentés elemre.

Tanúsítvány hozzáadásakor a BlackBerry® készülék a tanúsítvány tárgyát a tanúsítvány nevének tekinti.

Egy tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő lekérési állapot figyelmeztetés
kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a Tanúsítványok elemre.
5. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Kattintson a Tanúsítványok lekérése elemre.
7. Nyomja meg a Menü gombot.
8. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
9. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Tanúsítvány visszavonási állapotának letöltéséhez annak kulcstárba való felvételekor állítsa az Állapot

lekérése mezőt Igen értékre.

• Tanúsítvány kulcstárba való felvételéhez a visszavonási állapot letöltése nélkül állítsa az Állapot lekérése

mezőt Nem értékre.

10. Nyomja meg a Menü gombot.
11. Kattintson a Mentés elemre.

Felhasználói útmutató

Biztonság

293

background image

A CA-profilok tanúsítványállapot-ellenőrzési gyakoriságának módosítása

A szervezettől függően előfordulhat, hogy módosítania kell, milyen gyakran ellenőrizze a CA-profil a hozzá tartozó
tanúsítvány állapotát. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
3. Kattintson a Speciális biztonsági beállítások elemre.
4. Kattintson a CA-profil elemre.
5. Állítsa be a Tanúsítvány állapot-ellenőrzésének időköze mező értékét.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés elemre.

Billentyűparancsok tanúsítványokhoz

A címke és a tanúsítvány kibocsátójának megtekintéséhez nyomja meg a Szóköz gombot.

A tanúsítványjellemzők megjelenítéséhez nyomja meg az Enter billentyűt.

A tanúsítvány biztonsági szintjének megjelenítéséhez nyomja meg az Alt és az L billentyűt.

A tanúsítvány sorozatszámának megjelenítéséhez nyomja meg az Alt és az S billentyűt.

Egyes tanúsítványhitelesítők tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az Alt és a C gombot.

Saját és mások tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az Alt és az E gombot.

Saját tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az Alt és a P gombot.

Mások tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az Alt és az O gombot.

A gyökértanúsítványok megtekintéséhez nyomja meg az Alt és az R gombot.

Az összes tanúsítvány megtekintéséhez nyomja meg az Alt és az A gombot.