BlackBerry Curve 8530 8520 - Hibaelhárítás: Média

background image

Hibaelhárítás: Média

Nem tudok egy weboldalon lévő médiafájlt lejátszani

Lehet, hogy a BlackBerry® készülék nem támogatja a médiafájl méretét vagy fájlformátumát.

Nem tudom megnyitni a médiafájlokat

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Ha médiafájlt próbál megnyitni a BlackBerry készüléken, és a készülék a számítógéphez csatlakozik, bontsa a

készülék és a számítógép kapcsolatát, vagy kapcsolja ki a háttértároló módot, illetve az MTP protokollt.

• Ha médiafájlt próbál megnyitni a számítógépen a háttértároló mód vagy az MTP protokoll használatával, be kell

zárni a BlackBerry® Desktop Manager médiakezelő eszközét.

• Ha médiafájlt próbál megnyitni a számítógépen a BlackBerry Desktop Manager médiakezelő eszközének

használatával, a háttértároló módot vagy az MTP protokollt ki kell kapcsolni a készüléken.

• Ha a készülékkel létrehozott titkosítási kulcsával titkosította a médiakártyán lévő médiafájlokat, és a

számítógéppel vagy a fájl titkosításához használt BlackBerry készüléktől különböző készülékkel próbál
megnyitni titkosított médiafájlt, akkor helyezze a médiakártyát a fájl titkosításához használt BlackBerry
készülékbe. A memória beállításainál állítsa a Titkosítási mód mezőt Nincs vagy Biztonsági jelszó értékre.

Kapcsolódó tájékoztatás

A háttértároló mód vagy az MTP protokoll kikapcsolása, 126

Nem tudom menteni a médiafájlokat

A BlackBerry® készülék vagy a médiakártya memóriájában esetleg nincs elegendő tárhely a médiafájlokhoz.
Hajtsa végre a következő műveleteket:

• Ha a készülék memóriájába próbálja menteni a médiafájlt, törölje a készüléken található régebbi adatokat vagy

üzeneteket.

• Ha a médiakártyára próbálja menteni a médiafájlt, törölje a régi médiafájlokat.
• A fényképezőgép beállításainál ellenőrizze, hogy a Minőség mező beállítása nem Szuperfinom. A nagyobb

felbontású képeknek nagyobb a memóriaigénye.

• Ha lehetséges, növelje a fényképekhez felhasználható maximális memóriamennyiséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

Médiafájl vagy -mappa törlése, 123
Üzenet törlése, 56

Felhasználói útmutató

Média-hozzáférés

134

background image

A készülék nem ismeri fel a médiakártyát

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Ellenőrizze, hogy a médiakártya helyesen van-e behelyezve a BlackBerry készülékbe. A médiakártya

készülékbe helyezésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a készülékhez mellékelt nyomtatott
útmutatót.

• A médiakártya beállításainál, ha a médiakártya formázására felkérő üzenetet olvassa, csatlakoztassa le a

készüléket a számítógépről. Kapcsolja ki a háttértároló módot vagy az MTP protokollt. Formázza a médiakártyát.
Kapcsolja be a háttértároló módot vagy az MTP protokollt.

Kapcsolódó tájékoztatás

A háttértároló mód vagy az MTP protokoll kikapcsolása, 126
Készülékmemória vagy médiakártya formázása, 124

A készülék nem a megfelelő csengőhangot vagy háttérképet használja

Ha a csengőhangot vagy a háttérképet BlackBerry® készülékjelszóval titkosította a készülék memóriájában vagy a
médiakártyán, és most visszaállítja a készülék beállításait, oldja fel a zárolást.

Kapcsolódó tájékoztatás

A készülék zárolása, 277

A vaku eltompul vagy kikapcsol

Ha a fényképezőgépen van vaku, és az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, az akkumulátor kímélése
érdekében a vaku eltompul. Alacsony hőmérsékleti körülmények között, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá
csökken, a vaku esetleg kikapcsol.

Néhány általam készített kép elmosódott.

Kevés fénnyel megvilágított helyeken előfordulhat, hogy a kamera a fény hiányát lassabb zársebességgel kompenzálja.
Ha a kamerát az expozíció előtt mozgatja, a kép elmosódhat. Hosszabb záridő esetén a képernyő alsó részén felkiáltójel
látható.

A BlackBerry® készülék típusától függően lehet, hogy csökkentheti a képeknek a fényképezőgép enyhe
elmozdulásából adódó elmosódottságát, ha bekapcsolja a képstabilizálás opciót a fényképezőgép beállításai között.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége függhet többféle elemtől, például a készülék típusa vagy a
vezeték nélküli szolgáltatásterv.

Felhasználói útmutató

Média-hozzáférés

135

background image

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány
funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda állított be egy
beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz
vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el az alábbi oldalra:

www.blackberry.com/go/docs

.

Kapcsolódó tájékoztatás

A funkciók elérhetősége, 9

Felhasználói útmutató

Média-hozzáférés

136