BlackBerry Curve 8530 8520 - Alapvető tudnivalók a telefonról

background image

Alapvető tudnivalók a telefonról

Telefonszám keresése

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Aktív telefonszámának megtekintéséhez nyomja meg a Küldés gombot a kezdőképernyőn. Aktív telefonszáma

a Saját hívószám mező mellett jelenik meg, a képernyő tetején.

• Ha a BlackBerry® készülékhez több szám van társítva, akkor a telefonszámok listájának megtekintéséhez

nyomja meg a Küldés gombot a kezdőképernyőn. Kattintson a Saját hívószám mezőre a képernyő tetején. Ha
a vezeték nélküli szolgáltatásterv támogatja a szöveges SMS és MMS üzenetküldést, akkor a listában
megjelenő, első szám az, amelyet szöveges SMS és MMS üzenetek küldésére és fogadására használ.

Kapcsolódó tájékoztatás

Több telefonszám használatának ismertetése, 41

Hívás

1. A kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban tegye a következők egyikét:

• Írjon be egy telefonszámot.
• Írja be a partnernév egy részét. Jelöljön ki egy partnert vagy telefonszámot.

2. Nyomja meg a Küldés gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a Befejezés billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

Szünet vagy várakozás a telefonszám beírásakor, 161
Rendelkezésre álló hangparancsok, 48

Hívás fogadása

Nyomja meg a Küldés gombot.

Hívás befejezéséhez nyomja meg a Befejezés billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

Csengőhang módosítása, 12

Második hívás fogadása

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.
1. Hívás közben nyomja meg a Menü gombot.

Felhasználói útmutató

Telefon

25

background image

2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

• A bejövő hívás fogadásához és az aktuális hívás tartásához kattintson a Fogadás és a jelenlegi hívás

tartása elemre.

• A bejövő hívás fogadásához és az aktuális hívás befejezéséhez kattintson a Fogadás és a jelenlegi hívás

megszakítása elemre.

Az első híváshoz való visszatéréshez nyomja meg a Menü gombot. Kattintson a Csere vagy a Flash gombra.

Csengőhang módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a Hangok ikonra.
2. Kattintson a Csengőhangok/értesítések beállítása elemre.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

• Előre betöltött csengőhang használatához kattintson a Csengőhang mezőben a kívánt hang nevére.
• A letöltött csengőhang használatához a Csengőhang mezőben kattintson a Zene kiválasztása lehetőségre.

Lépjen egy csengőhangokat tartalmazó mappához. Kattintson egy csengőhangra.

5. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Kattintson a Mentés gombra.

Hívás elnémítása

Hívás közben nyomja meg a készülék felső részén lévő Lejátszás/Szünet/Némítás gombot.

A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a Lejátszás/Megállítás/Némítás gombot.

Hívás tartásba helyezése

Ha a BlackBerry® készülék CDMA-hálózathoz kapcsolódik, akkor nem lehet hívást tartásba helyezni.
1. Hívás közben nyomja meg a Menü gombot.
2. Kattintson a Tartás gombra.

Hívás folytatásához nyomja meg a Menü gombot. Kattintson a Folytatás gombra.

A kihangosító bekapcsolása

Hívás közben nyomja meg a Kihangosító gombot ( ) a billentyűzeten.

A kihangosító használata közben ne tartsa a BlackBerry® készüléket a füle mellé. Halláskárosodást okozhat. Bővebb
tájékoztatáshoz lásd: Biztonsági és termékinformációk című, a készülékhez mellékelt dokumentumot.

. A kihangosítót kikapcsolásához, nyomja meg ismét a Kihangosító gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Bluetooth technológia, 225

Felhasználói útmutató

Telefon

26

background image

Mellék tárcsázása

1. Nyomja meg az X billentyűt.
2. Írja be a mellék számát.

Tárcsázás számokkal vagy betűkkel

Amikor betűt ír be a telefonszámba, aBlackBerry® készülék a hagyományos telefon billentyűzetén a betűhöz társuló
számot tárcsázza.

Szám beírásához nyomjon meg egy számgombot.

Betű beírásához tartsa lenyomva az Alt gombot. Nyomja meg az adott betűhöz tartozó gombot.

Alkalmazás váltása hívás közben

1. Hívás közben nyomja meg a Menü gombot.
2. Kattintson a Kezdőképernyő gombra.

Megjegyzés: Ha más alkalmazásra vált és be szeretné fejezni a telefonhívást, nyomja meg a Befejezés billentyűt.

Hívás kezdeményezése lezárt készüléken

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolnia a tárcsázást a Lezárás képernyőn.

1. Nyomja meg a Menü gombot a Lezárás képernyőn.
2. Kattintson a Hívás opcióra.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Írjon be egy telefonszámot.
• Írja be a partnernév egy részét. Kattintson egy telefonszámra vagy egy partnerre.

4. Nyomja meg a Küldés gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a Befejezés billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

Tárcsázás engedélyezése a Zárolás képernyőről, 42

Fejhallgató használata

A BlackBerry® készülékhez külön beszerezhető fejhallgatót használhat.

Ha fejhallgatót használ, a fejhallgató gombjával bejövő hívást fogadhat, befejezheti a hívást, vagy hívás közben be- és
kikapcsolhatja a némítást. Készüléktípustól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató gombja hangparanccsal történő
híváskezdeményezésre is használható.

A fejhallgató típusától függően a fejhallgató gombjával szüneteltetheti, folytathatja vagy átugorhatja a hang- vagy
videofájlokat, vagy beállíthatja azok hangerejét.

Felhasználói útmutató

Telefon

27

background image

A fejhallgató használatával kapcsolatos további információkért lásd a fejhallgató dokumentációját.