BlackBerry Curve 8530 8520 - Telefonbeállítások

background image

Telefonbeállítások

Tárcsázás engedélyezése a Zárolás képernyőről

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Válassza a Jelszó elemet.
3. Állítsa a Kimenő hívások engedélyezése lezárt állapotban mezőt Igen elemre.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
5. Kattintson a Mentés elemre.

Telefonszámok vagy partnerek rendezése a Telefon képernyőn

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
4. Kattintson az Általános beállítások pontra.
5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• A telefonszámok vagy partnerek gyakoriság szerinti rendezéséhez állítsa a Telefonlista-nézet mezőt

Leggyakrabban használt értékre.

• A partnerek ábécésorrendbe rendezéséhez állítsa a Telefonlista-nézet mezőt Név értékre.
• A telefonszámok vagy partnerek nemrégiben hívottak szerinti rendezéséhez állítsa a Telefonlista-nézet mezőt

Legutóbbi értékre.

6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés gombra.

A telefonszámok vagy partnerek hívásnapló szerinti rendezéséhez állítsa a Telefonlista-nézet mezőt Hívásnapló
értékre.

Felhasználói útmutató

Telefon

42

background image

Telefonszám elrejtése vagy megjelenítése hívás közben

A vezeték nélküli hálózat felülírhatja a választott beállítást.
1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
4. Kattintson az Általános beállítások pontra.
5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

• A telefonszám elrejtéséhez állítsa a Saját azonosító korlátozása mezőt Mindig értékre.
• A telefonszám megjelenítéséhez állítsa a Saját azonosító korlátozása mezőt Soha értékre.
• Ha azt szeretné, hogy a telefonszám elrejtését vagy megjelenítését a hálózat határozza meg, állítsa a Saját

azonosító korlátozása mezőt Hálózat meghatározva értékre.

6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés gombra.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő
figyelmeztetés kikapcsolható.
1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az Általános beállítások elemre.
5. A Törlés megerősítése elemet állítsa Nem értékre.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés lehetőségre.

Hívások befejezése a készülék tartóba helyezésekor - letiltás

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
4. Kattintson az Általános beállítások pontra.
5. A Hívások automatikus befejezése mezőben állítsa be a Soha értéket.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés gombra.

Hívások automatikus fogadása a készülék tartóról való felvételekor

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson a Beállítások lehetőségre.

Felhasználói útmutató

Telefon

43

background image

4. Kattintson az Általános beállítások pontra.
5. Állítsa a Hívások automatikus fogadása mezőt Tartón kívül értékre.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés gombra.

Hívásidőtartam-kijelző visszaállítása

A hívásidőtartam-kijelző a hívások becsült időtartamát adja meg. Az egyes hívások pontos időtartamával kapcsolatban
forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.
1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson az Állapot elemre.
4. Kattintson az Utolsó hívás vagy az Összes hívás lehetőségre.
5. Kattintson az Időzítő nullázása parancsra.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés gombra.

A hallókészülék üzemmód ismertetése

Hallókészülék vagy telecoil üzemmódban a BlackBerry® készülékből induló mágneses jelet megfelelő szintre átalakítja,
illetve az átviteli frekvenciát felveszi a telecoil funkcióval ellátott hallókészülék.

A TTY-támogatás ismertetése

Ha aktiválja a TTY-támogatást, és BlackBerry® készülékét olyan szöveges távközlési eszközzel kapcsolja össze, amely
45,45 bit/s sebességgel működik, hívhatja ezeket a TTY-készülékeket, és fogadhat hívásokat róluk. A BlackBerry
készülék a fogadott hívásokat szöveggé alakítja, amit elolvashat a szöveges telefonkészüléken.

Ha a szöveges telefont 2,5 mm-es fejhallgatóaljzattal történő használatra gyártották, egy átalakítóval csatlakoztathatja
a szöveges telefont a BlackBerry készülékhez. A Research In Motion által jóváhagyott, különbözőBlackBerry
készülékekhez használható átalakító beszerzéséhez látogasson el a

www.shopblackberry.com

.

TTY-támogatás bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Kattintson a Beállítások lehetőségre.
4. Kattintson a TTY lehetőségre.
5. Állítsa a TTY üzemmód mezőt Igen értékre.
6. Nyomja meg a Menü gombot.
7. Kattintson a Mentés gombra.

A TTY-jelzés megjelenik a készülék képernyőjének állapotjelző területén.

Felhasználói útmutató

Telefon

44

background image

A TTY-támogatás kikapcsolásához állítsa a TTY üzemmód mezőt Nem értékre.