BlackBerry Curve 8530 8520 Help

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones

Versie: 5.0

Gebruikershandleiding

Raadpleeg www.blackberry.com/docs/smartphones voor de meest recente gebruikershandleidingen.

background image

SWDT643442-643442-0818090534-006

background image

Inhoudsopgave

Welkom bij BlackBerry...............................................................................................................................................................................................................................

9

Beschikbaarheid van functies...................................................................................................................................................................................................................

9

Meer informatie..........................................................................................................................................................................................................................................

10

Eerste gebruik van uw toestel...................................................................................................................................................................................................................

10

Navigeren en typen...................................................................................................................................................................................................................................

11

Basisfuncties van BlackBerry....................................................................................................................................................................................................................

11

Problemen oplossen: basisfuncties..........................................................................................................................................................................................................

14

Sneltoetsen.................................................................................................................................................................................................................................................

18

Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties.............................................................................................................................................................................................

18

Sneltoetsen voor de telefoon....................................................................................................................................................................................................................

18

Sneltoetsen voor berichten.......................................................................................................................................................................................................................

19

Snelkoppelingen voor het typen..............................................................................................................................................................................................................

20

Sneltoetsen voor bestanden en bijlagen.................................................................................................................................................................................................

20

Sneltoetsen voor media.............................................................................................................................................................................................................................

21

Sneltoetsen voor de browser....................................................................................................................................................................................................................

22

Sneltoetsen voor de agenda.....................................................................................................................................................................................................................

22

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten...................................................................................................................................................................................................

23

Sneltoetsen voor kaarten..........................................................................................................................................................................................................................

23

Problemen oplossen: snelkoppelingen....................................................................................................................................................................................................

23

Telefoon.......................................................................................................................................................................................................................................................

25

Basis voor telefoon.....................................................................................................................................................................................................................................

25

Noodoproepen............................................................................................................................................................................................................................................

28

Volume.........................................................................................................................................................................................................................................................

29

Voicemail.....................................................................................................................................................................................................................................................

30

Snelkeuze....................................................................................................................................................................................................................................................

31

Telefonische vergaderingen......................................................................................................................................................................................................................

32

Oproeplogboeken......................................................................................................................................................................................................................................

33

Oproep in wachtrij.....................................................................................................................................................................................................................................

35

Oproepen doorschakelen..........................................................................................................................................................................................................................

35

Oproepblokkering......................................................................................................................................................................................................................................

37

Vaste kiesnummers....................................................................................................................................................................................................................................

38

Slim kiezen..................................................................................................................................................................................................................................................

40

Meerdere telefoonnummers.....................................................................................................................................................................................................................

41

Telefoonopties............................................................................................................................................................................................................................................

42

Sneltoetsen voor de telefoon....................................................................................................................................................................................................................

45

Problemen oplossen: telefoon..................................................................................................................................................................................................................

45

Spraakopdrachten......................................................................................................................................................................................................................................

48

background image

Een actie uitvoeren met een spraakopdracht.........................................................................................................................................................................................

48

Beschikbare spraakopdrachten................................................................................................................................................................................................................

48

De taal voor spraakopdrachten wijzigen.................................................................................................................................................................................................

49

Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen................................................................................................................................................................................

49

De opties voor aanwijzingen wijzigen.....................................................................................................................................................................................................

49

Spraakherkenning verbeteren..................................................................................................................................................................................................................

50

Problemen oplossen: spraakgestuurd bellen..........................................................................................................................................................................................

50

Berichten.....................................................................................................................................................................................................................................................

51

Basis voor berichten...................................................................................................................................................................................................................................

51

E-mailberichten..........................................................................................................................................................................................................................................

56

PIN-berichten.............................................................................................................................................................................................................................................

66

SMS-tekstberichten...................................................................................................................................................................................................................................

67

MMS-berichten..........................................................................................................................................................................................................................................

71

Berichtenlijstopties....................................................................................................................................................................................................................................

75

Berichten met S/MIME-beveiliging.........................................................................................................................................................................................................

79

Berichten gecodeerd met de eigen codering van IBM Lotus Notes....................................................................................................................................................

86

Berichten met PGP-beveiliging................................................................................................................................................................................................................

87

Sneltoetsen voor berichten.......................................................................................................................................................................................................................

93

Problemen oplossen: berichten................................................................................................................................................................................................................

94

Bestanden en bijlagen...............................................................................................................................................................................................................................

99

Basisprincipes van bestanden en bijlagen..............................................................................................................................................................................................

99

Bestanden en bijlagen beheren...............................................................................................................................................................................................................

102

Documenten...............................................................................................................................................................................................................................................

103

Spreadsheets..............................................................................................................................................................................................................................................

104

Mediabestanden.........................................................................................................................................................................................................................................

105

Presentaties................................................................................................................................................................................................................................................

105

vCard-bijlagen met contactpersoongegevens.......................................................................................................................................................................................

106

Sneltoetsen voor bestanden en bijlagen.................................................................................................................................................................................................

106

Problemen met bijlagen oplossen............................................................................................................................................................................................................

107

Toegang tot media.....................................................................................................................................................................................................................................

108

Audio- en videobestanden........................................................................................................................................................................................................................

108

Videocamera...............................................................................................................................................................................................................................................

114

Camera........................................................................................................................................................................................................................................................

116

Afbeeldingen..............................................................................................................................................................................................................................................

117

Mediabestanden beheren.........................................................................................................................................................................................................................

119

Geheugen en mediakaarten.....................................................................................................................................................................................................................

121

Mediabestanden overbrengen en downloaden......................................................................................................................................................................................

125

Sneltoetsen voor media.............................................................................................................................................................................................................................

129

Problemen oplossen: media......................................................................................................................................................................................................................

130

background image

Browser........................................................................................................................................................................................................................................................

133

Basis van browser.......................................................................................................................................................................................................................................

133

Browserbladwijzers....................................................................................................................................................................................................................................

136

Webfeeds.....................................................................................................................................................................................................................................................

139

Browseropties.............................................................................................................................................................................................................................................

140

Browserbeveiliging.....................................................................................................................................................................................................................................

144

Push-bericht van browser.........................................................................................................................................................................................................................

147

Sneltoetsen voor de browser....................................................................................................................................................................................................................

148

Problemen oplossen: browser...................................................................................................................................................................................................................

149

Datum, tijd en alarm..................................................................................................................................................................................................................................

150

De datum en tijd handmatig instellen.....................................................................................................................................................................................................

150

Automatisch datum en tijd van het draadloze netwerk verkrijgen......................................................................................................................................................

150

Veranderen wat op het scherm wordt weergegeven als het toestel wordt opgeladen.....................................................................................................................

151

De wijzerplaat van de klok wijzigen.........................................................................................................................................................................................................

151

Een tweede tijdzone weergeven...............................................................................................................................................................................................................

151

De nachtkastmodus inschakelen.............................................................................................................................................................................................................

151

Opties voor de nachtkastmodus instellen...............................................................................................................................................................................................

152

Alarm inschakelen......................................................................................................................................................................................................................................

152

Alarmgeluid uitschakelen.........................................................................................................................................................................................................................

152

Opties voor alarmmeldingen wijzigen.....................................................................................................................................................................................................

153

De stopwatch gebruiken...........................................................................................................................................................................................................................

153

De timer instellen.......................................................................................................................................................................................................................................

153

Opties voor de timermelding wijzigen.....................................................................................................................................................................................................

153

Problemen oplossen: Datum, tijd en alarm.............................................................................................................................................................................................

154

Persoonlijke organizer...............................................................................................................................................................................................................................

155

Contactpersonen........................................................................................................................................................................................................................................

155

Agenda........................................................................................................................................................................................................................................................

162

Taken...........................................................................................................................................................................................................................................................

174

Memo’s........................................................................................................................................................................................................................................................

177

Contactpersonen, taken of memo's sorteren..........................................................................................................................................................................................

179

Rekenmachine............................................................................................................................................................................................................................................

180

Beltonen, geluiden en waarschuwingen.................................................................................................................................................................................................

182

Basisbeginselen van beltonen, geluiden en waarschuwingen.............................................................................................................................................................

182

LED-waarschuwing....................................................................................................................................................................................................................................

185

Problemen oplossen: beltonen, geluiden en waarschuwingen............................................................................................................................................................

186

Typen...........................................................................................................................................................................................................................................................

187

Basis voor typen.........................................................................................................................................................................................................................................

187

background image

Invoermethoden.........................................................................................................................................................................................................................................

188

Typopties.....................................................................................................................................................................................................................................................

189

Spellingcontrole.........................................................................................................................................................................................................................................

190

Aangepast woordenboek...........................................................................................................................................................................................................................

192

AutoTekst....................................................................................................................................................................................................................................................

194

Snelkoppelingen voor het typen..............................................................................................................................................................................................................

195

Problemen oplossen: typen.......................................................................................................................................................................................................................

196

Taal...............................................................................................................................................................................................................................................................

197

De weergavetaal wijzigen.........................................................................................................................................................................................................................

197

Een weergavetaal toevoegen....................................................................................................................................................................................................................

197

Een weergavetaal verwijderen..................................................................................................................................................................................................................

197

Informatie over invoertaaltypes...............................................................................................................................................................................................................

197

Invoertaal wijzigen.....................................................................................................................................................................................................................................

197

Een sneltoets voor het schakelen tussen invoertalen gebruiken tijdens het typen...........................................................................................................................

198

De sneltoets voor het wijzigen van de invoertaal veranderen..............................................................................................................................................................

198

De sneltoets voor het wijzigen van de invoertaal uitschakelen...........................................................................................................................................................

198

De weergaveopties voor contactpersonen wijzigen..............................................................................................................................................................................

199

Problemen oplossen: taal..........................................................................................................................................................................................................................

199

De taal voor spraakopdrachten wijzigen.................................................................................................................................................................................................

199

Weergave en toetsenbord.........................................................................................................................................................................................................................

200

Achtergrondverlichting.............................................................................................................................................................................................................................

200

Weergave-opties........................................................................................................................................................................................................................................

200

Toetsenbord................................................................................................................................................................................................................................................

203

Thema’s.......................................................................................................................................................................................................................................................

204

Problemen oplossen: Weergave...............................................................................................................................................................................................................

205

Zoeken.........................................................................................................................................................................................................................................................

207

Berichten, bijlagen en webpagina's.........................................................................................................................................................................................................

207

Organizergegevens....................................................................................................................................................................................................................................

210

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten...................................................................................................................................................................................................

211

Synchronisatie............................................................................................................................................................................................................................................

212

Informatie over synchronisatie.................................................................................................................................................................................................................

212

E-mailberichten via het draadloze netwerk afstemmen........................................................................................................................................................................

212

E-mailberichten via het draadloze netwerk verwijderen.......................................................................................................................................................................

212

Vereisten: synchronisatie van de organizergegevens via het draadloze netwerk..............................................................................................................................

213

Organizergegevens via het mobiele netwerk synchroniseren..............................................................................................................................................................

213

Informatie over conflicten bij synchronisatie.........................................................................................................................................................................................

213

Conflicten bij e-mailafstemming beheren..............................................................................................................................................................................................

214

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren....................................................................................................................................................................................

214

background image

Informatie over back-ups maken van gegevens op het apparaat en deze weer terugzetten...........................................................................................................

214

Vereisten: herstellen van gegevens via het draadloze netwerk...........................................................................................................................................................

215

Toestelgegevens, toepassingen van derden of mediakaartbestanden verwijderen..........................................................................................................................

215

De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw toestel..................................................................................................................................

215

Problemen oplossen: synchroniseren......................................................................................................................................................................................................

216

Bluetooth-technologie...............................................................................................................................................................................................................................

218

Basisprincipes van Bluetooth-technologie.............................................................................................................................................................................................

218

Opties voor Bluetooth-technologie.........................................................................................................................................................................................................

221

Problemen oplossen: Bluetooth®--technologie.....................................................................................................................................................................................

225

GPS-technologie........................................................................................................................................................................................................................................

227

Informatie over GPS-technologie............................................................................................................................................................................................................

227

Uw GPS-locatie verkrijgen........................................................................................................................................................................................................................

227

Locatiebepaling uitschakelen...................................................................................................................................................................................................................

227

Voorkomen dat anderen uw locatie kunnen volgen..............................................................................................................................................................................

228

Problemen oplossen: GPS-technologie...................................................................................................................................................................................................

228

Kaarten........................................................................................................................................................................................................................................................

229

Basis van de kaart......................................................................................................................................................................................................................................

229

Navigatie.....................................................................................................................................................................................................................................................

231

Kaarten bladwijzers...................................................................................................................................................................................................................................

232

Mapopties...................................................................................................................................................................................................................................................

233

Sneltoetsen voor kaarten..........................................................................................................................................................................................................................

235

Problemen oplossen: kaarten...................................................................................................................................................................................................................

235

Toepassingen..............................................................................................................................................................................................................................................

237

Info over multitasking................................................................................................................................................................................................................................

237

Een toepassing blijven uitvoeren en overschakelen naar een andere toepassing.............................................................................................................................

237

Een toepassing blijven uitvoeren en teruggaan naar het beginscherm..............................................................................................................................................

237

Een toepassing sluiten zodat deze niet wordt uitgevoerd....................................................................................................................................................................

238

Toepassingen toevoegen...........................................................................................................................................................................................................................

238

Informatie over instant messaging-toepassingen.................................................................................................................................................................................

238

Informatie over sociale netwerktoepassingen........................................................................................................................................................................................

239

Een toepassing via het Application Center toevoegen, bijwerken of downgraden...........................................................................................................................

239

Een toepassing toevoegen........................................................................................................................................................................................................................

239

Eigenschappen van een toepassing weergeven.....................................................................................................................................................................................

239

Een toepassing van derden verwijderen.................................................................................................................................................................................................

240

Vragen om een toestelwachtwoord voordat u een toepassing toevoegt............................................................................................................................................

240

De grootte van een toepassingsdatabase weergeven...........................................................................................................................................................................

240

Controleren of er toepassingsupdates zijn.............................................................................................................................................................................................

240

Problemen oplossen: toepassingen.........................................................................................................................................................................................................

241

background image

software van uw BlackBerry-toestel bijwerkt.........................................................................................................................................................................................

242

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software.....................................................................................................................................................

242

De BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk................................................................................................................................................

242

Terug naar de vorige versie van de BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................................

243

De vorige versie van de BlackBerry Device Software verwijderen.......................................................................................................................................................

243

Controleren op updates voor de BlackBerry Device Software die u via het draadloze netwerk kunt installeren..........................................................................

243

Info over het bijwerken van de BlackBerry Device Software vanaf een website................................................................................................................................

244

De BlackBerry Device Software vanaf een website bijwerken.............................................................................................................................................................

244

Problemen oplossen: BlackBerry Device Software.................................................................................................................................................................................

245

Bereik van mobiel netwerk........................................................................................................................................................................................................................

246

De verbinding met het mobiele netwerk inschakelen...........................................................................................................................................................................

246

De verbinding met het mobiele netwerk uitschakelen..........................................................................................................................................................................

246

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen.............................................................................................................................................

246

Draadloze netwerken waarmee uw toestel verbinding maakt.............................................................................................................................................................

247

De verbindingssnelheid wijzigen voor het draadloze netwerk.............................................................................................................................................................

247

De LED-melding voor draadloze dekking inschakelen..........................................................................................................................................................................

247

De status van netwerkverbindingen en -services controleren.............................................................................................................................................................

248

Roaming......................................................................................................................................................................................................................................................

248

Lijst met draadloze voorkeursnetwerken.................................................................................................................................................................................................

249

Problemen oplossen: Dekking van het draadloos netwerk...................................................................................................................................................................

251

Wi-Fi-technologie......................................................................................................................................................................................................................................

252

Informatie over het maken van een verbinding met een Wi-Fi-netwerk............................................................................................................................................

252

Wi-Fi-technologie inschakelen.................................................................................................................................................................................................................

252

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.............................................................................................................................................................................................

252

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met de methode Instelling knop....................................................................................................................................

253

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met de PIN-methode.......................................................................................................................................................

253

Informatie over Wi-Fi-profielen................................................................................................................................................................................................................

254

De volgorde van Wi-Fi-profielen wijzigen...............................................................................................................................................................................................

254

Een Wi-Fi-profiel verwijderen...................................................................................................................................................................................................................

254

Voorkomen dat uw toestel met een Wi-Fi-netwerk wordt verbonden.................................................................................................................................................

255

De melding uitschakelen die wordt weergegeven voor hotspots en Wi-Fi-netwerken waarmee u handmatig verbinding maakt.............................................

255

Geavanceerde Wi-Fi verbindingsinstellingen.........................................................................................................................................................................................

255

Instellingen UMA-verbinding...................................................................................................................................................................................................................

259

Problemen met Wi-Fi-technologie oplossen...........................................................................................................................................................................................

259

Voeding, batterij en geheugen.................................................................................................................................................................................................................

261

Uw toestel uitschakelen............................................................................................................................................................................................................................

261

Uw toestel op automatisch in- en uitschakelen instellen.....................................................................................................................................................................

261

Stel het toestel op nieuw in......................................................................................................................................................................................................................

261

background image

Het vermogen van de batterij controleren..............................................................................................................................................................................................

261

Levensduur van de batterij verlengen.....................................................................................................................................................................................................

262

Het toestelgeheugen of een mediakaart formatteren...........................................................................................................................................................................

262

De beschikbare hoeveelheid geheugen weergeven..............................................................................................................................................................................

262

Best practice: geheugen op uw toestel besparen..................................................................................................................................................................................

263

Het beschikbare toepassingsgeheugen op mijn toestel is bijna vol....................................................................................................................................................

263

SIM-kaart....................................................................................................................................................................................................................................................

264

Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek...........................................................................................................................................................................................

264

Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen................................................................................................................................................................................

264

Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren....................................................................................................................................

264

Een contactpersoon van uw contactpersonenlijst naar uw SIM-kaart kopiëren................................................................................................................................

265

Een contactpersoon op een SIM-kaart wijzigen.....................................................................................................................................................................................

265

Een contactpersoon van een SIM-kaart verwijderen.............................................................................................................................................................................

265

SMS-berichten op uw SIM-kaart opslaan...............................................................................................................................................................................................

265

Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart...................................................................................................................................................................................

266

Uw SIM-kaart met een pincode beveiligen............................................................................................................................................................................................

266

De pincode van de SIM-kaart wijzigen...................................................................................................................................................................................................

266

De weergavenaam voor het telefoonnummer wijzigen.........................................................................................................................................................................

267

Beveiliging..................................................................................................................................................................................................................................................

268

Basis van de beveiliging............................................................................................................................................................................................................................

268

Wachtwoordbeheer....................................................................................................................................................................................................................................

270

Codering......................................................................................................................................................................................................................................................

273

Geheugen opschonen................................................................................................................................................................................................................................

275

Certificaten.................................................................................................................................................................................................................................................

277

PGP-sleutels...............................................................................................................................................................................................................................................

285

Certificaatservers.......................................................................................................................................................................................................................................

292

Sleutelarchieven.........................................................................................................................................................................................................................................

293

Smartcards..................................................................................................................................................................................................................................................

296

Software-tokens.........................................................................................................................................................................................................................................

301

VPN-instellingen........................................................................................................................................................................................................................................

301

Informatie over het zelftestprogramma voor de beveiliging.................................................................................................................................................................

303

Beveiligingssoftware controleren.............................................................................................................................................................................................................

303

Beheer van toepassingen van derden.....................................................................................................................................................................................................

303

Problemen oplossen: beveiliging.............................................................................................................................................................................................................

307

Serviceboeken en diagnostische rapporten............................................................................................................................................................................................

308

Serviceboeken.............................................................................................................................................................................................................................................

308

Diagnoserapporten....................................................................................................................................................................................................................................

309

Wi-Fi-diagnoserapporten..........................................................................................................................................................................................................................

311

background image

Opties voor toegankelijkheid....................................................................................................................................................................................................................

313

Info over opties voor toegankelijkheid....................................................................................................................................................................................................

313

Ondertiteling weergeven in video's.........................................................................................................................................................................................................

313

Het weer te geven lettertype wijzigen.....................................................................................................................................................................................................

313

Contrast omdraaien gebruiken voor de schermweergave....................................................................................................................................................................

313

Grijsschaal gebruiken voor de schermweergave....................................................................................................................................................................................

314

Het aantal pictogrammen in het beginscherm instellen......................................................................................................................................................................

314

Gebeurtenisgeluiden inschakelen............................................................................................................................................................................................................

314

Beltonen en waarschuwingen toewijzen aan een contactpersoon......................................................................................................................................................

314

Ondersteuning van TTY-toestellen..........................................................................................................................................................................................................

315

Spraakgestuurd bellen...............................................................................................................................................................................................................................

316

AutoTekst....................................................................................................................................................................................................................................................

316

Voorspellende invoermethode..................................................................................................................................................................................................................

316

BrickBreaker................................................................................................................................................................................................................................................

318

Informatie over BrickBreaker....................................................................................................................................................................................................................

318

BrickBreaker-capsules...............................................................................................................................................................................................................................

318

BrickBreaker-scores...................................................................................................................................................................................................................................

319

BrickBreaker spelen...................................................................................................................................................................................................................................

319

Het volume aanpassen..............................................................................................................................................................................................................................

319

Snelheid van het batje instellen...............................................................................................................................................................................................................

319

Scores verzenden naar de website met BrickBreaker-topscores.........................................................................................................................................................

320

Hoge scores op de BrickBreaker-website controleren..........................................................................................................................................................................

320

Word Mole...................................................................................................................................................................................................................................................

321

Basisbeginselen van Word Mole...............................................................................................................................................................................................................

321

Spelletjes voor één speler.........................................................................................................................................................................................................................

322

Spellen met meerdere spelers..................................................................................................................................................................................................................

323

Problemen oplossen: Word Mole..............................................................................................................................................................................................................

324

Verklarende woordenlijst..........................................................................................................................................................................................................................

326

Wettelijke bepalingen................................................................................................................................................................................................................................

331