BlackBerry Curve 8530 8520 - Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen

background image

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen

Afhankelijk van uw abonnement op een draadloze service kunt u gegevensservices (e-mail, PIN, MMS en browserservice) op uw BlackBerry®-
toestel mogelijk uitschakelen, zodat alleen de telefoon en SMS-berichten beschikbaar zijn. U kunt uw toestel ook zo instellen dat
gegevensservices worden uitgeschakeld tijdens roaming. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Voer een van de volgende acties uit:

• Wijzig het veld Gegevensservices als u gegevensservices wilt in- of uitschakelen.
• Wijzig het veld Tijdens roaming als u gegevensservices tijdens roaming wilt in- of uitschakelen.
• Als u tijdens roaming wilt worden gevraagd of de gegevensservice moet worden in- of uitgeschakeld, verandert u het veld Tijdens

roaming in Vragen.

4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Gebruikershandleiding

Bereik van mobiel netwerk

246