BlackBerry Curve 8530 8520 - Lijst met draadloze voorkeursnetwerken

background image

Lijst met draadloze voorkeursnetwerken

Informatie over de lijst met gewenste mobiele netwerken

Uw serviceprovider heeft mogelijk een overeenkomst met andere serviceproviders voor het gebruik van hun services wanneer u onderweg bent.
U kunt de lijst met gewenste mobiele netwerken gebruiken om de volgorde te bepalen waarin uw BlackBerry®-toestel van deze andere mobiele
netwerken gebruikmaakt.

Uw toestel probeert verbinding te maken met een mobiel netwerk op basis van de volgorde waarin de mobiele netwerken op uw lijst met
gewenste mobiele netwerken voorkomen. Wanneer u onderweg bent, zoekt u toestel eerst naar mobiele netwerken op deze lijst. Als er geen
enkel mobiel netwerk op de lijst beschikbaar is, zoekt uw toestel automatisch verbinding met een ander beschikbaar mobiel netwerk.

Opmerking: Roaming brengt gewoonlijk extra kosten met zich mee. Neem voor meer informatie over roamingtarieven contact op met uw
serviceprovider.

Een draadloos netwerk aan de lijst met voorkeursnetwerken toevoegen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw abonnement op de draadloze service.
1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Druk op de menutoets.

Gebruikershandleiding

Bereik van mobiel netwerk

249

background image

4. Klik op Lijst met mijn voorkeursnetwerken.
5. Druk op de menutoets.
6. Klik op Netwerk toevoegen.
7. Voer een van de volgende acties uit:

• Om een toe te voegen draadloos netwerk te zoeken, klikt u op Maak een keuze uit de beschikbare netwerken. Klik op een draadloos

netwerk. Klik op Netwerk selecteren.

• Om een draadloos netwerk te zoeken dat al door uw toestel wordt herkend, klikt u op Maak een keuze uit de bekende netwerken.

Klik op een draadloos netwerk. Klik op Netwerk selecteren.

• Om een netwerk toe te voegen, klikt u op Handmatige invoer. Stel de prioriteit van het draadloze netwerk in. Voer de MCC en de

MNC in.

8. Druk op de menutoets.
9. Klik op Opslaan.

Een draadloos netwerk uit de lijst van voorkeursnetwerken verwijderen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw abonnement op de draadloze service.
1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Druk op de menutoets.
4. Klik op Lijst met mijn voorkeursnetwerken.
5. Markeer een draadloos netwerk.
6. Druk op de menutoets.
7. Klik op Verwijderen.
8. Druk op de menutoets.
9. Klik op Opslaan.

De volgorde van gewenste draadloze netwerken wijzigen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw abonnement op de draadloze service. Uw BlackBerry-toestel maakt
verbinding met de netwerken in de volgorde waarin die netwerken in de lijst met voorkeursnetwerken staan.
1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Druk op de menutoets.
4. Klik op Lijst met mijn voorkeursnetwerken.
5. Markeer een draadloos netwerk.
6. Druk op de menutoets.
7. Klik op Verplaatsen.
8. Klik op de nieuwe locatie.
9. Druk op de menutoets.

Gebruikershandleiding

Bereik van mobiel netwerk

250

background image

10. Klik op Opslaan.