BlackBerry Curve 8530 8520 - Push-bericht van browser

background image

Push-bericht van browser

Informatie over push-berichten van de browser

Push-berichten van de browser geven informatie van een webtoepassing door aan uw BlackBerry®-toestel zodra de informatie beschikbaar is.
U kunt bijvoorbeeld updates voor weersverwachtingen, beursnoteringen of het laatste nieuws ontvangen. Wanneer uw toestel een update
ontvangt, kan een nieuw push-bericht van de browser worden weergegeven in de berichtentoepassing of een pictogram in het beginscherm
kan worden gewijzigd om aan te geven dat nieuwe gegevens beschikbaar zijn. De webtoepassing kan ook bijgewerkte informatie doorgeven
aan uw browsercache zonder dit te vermelden. Als informatie wordt doorgegeven aan uw browsercache, is de informatie beschikbaar op uw
toestel, zelfs wanneer uw toestel niet is verbonden met het draadloze netwerk. Webtoepassingen die een push-bericht van de browser gebruiken,
geven automatisch updates door aan uw toestel, tenzij u push-berichten van de browser uitschakelt.

Uw toestel ondersteunt verschillende typen push-berichten van de browser. Service loading-berichten en service indication-berichten bevatten
bijgewerkte informatie. Andere push-berichten van de browser bevatten berichten die worden weergegeven in uw browsercache.

Push-berichten van de browser uitschakelen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Geavanceerde opties.
3. Klik op Push-bericht van browser.
4. Voer een van de volgende acties uit:

• Wis de vakjes Push-berichten inschakelen, MDS-pushberichten inschakelen en WAP-pushberichten inschakelen als u alle push-

berichten van de browser wilt weigeren.

• Wis het vakje MDS-pushberichten inschakelen als u push-berichten van de browser via een BlackBerry® Enterprise Server of

BlackBerry® Internet Service wilt weigeren.

• Wis het vakje WAP-pushberichten inschakelen als u push-berichten van de browser via WAP-gateways wilt weigeren.

5. Druk op de menutoets.
6. Klik op Opslaan.

Opties voor push-bericht van browser

MDS verwerken:

Stel in of u wilt dat uw BlackBerry®-toestel push-berichten van de browser accepteert van de BlackBerry® Enterprise Server of BlackBerry®
Internet Service.

MDS-hosts:

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten accepteert van alle BlackBerry Enterprise Servers of BlackBerry Internet Services, of van
geen enkele BlackBerry Enterprise Server of BlackBerry Internet Service.

SMSC verwerken:

Gebruikershandleiding

Browser

147

background image

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten van de browser op basis van SMS-berichten accepteert.

SMSC-hosts:

Stel in van welke SMSC-hosts uw toestel push-berichten van de browser moet accepteren. Om push-berichten van de browser van een
specifieke SMSC-host te accepteren, typt u het telefoonnummer voor de SMSC-host in.

IP verwerken:

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten van de browser accepteert die door webtoepassingen door een WAP-gateway worden
verzonden.

IP-hosts:

Stel in van welke WAP-gateways uw toestel push-berichten van de browser moet accepteren. Om push-berichten van de browser van een
specifieke IP-host te accepteren, typt u het IP-adres voor de WAP-gateway in.