BlackBerry Curve 8530 8520 - Voorspellende invoermethode

background image

Voorspellende invoermethode

Tekst typen met de voorspellende invoermethode

Voer een van de volgende acties uit terwijl u tekst typt:

• Druk op Enter als u de gemarkeerde suggestie wilt selecteren en een nieuw woord wilt typen.
• Klik op de geselecteerde suggestie als u het woord wilt selecteren en wilt doorgaan met het typen van hetzelfde woord.
• Blijf typen als u de suggesties wilt negeren.

Gebruikershandleiding

Opties voor toegankelijkheid

316

background image

Woorden voorspellen terwijl u typt

U kunt uw BlackBerry® zo instellen dat een lijst van voorgestelde woorden wordt weergegeven terwijl u typt.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Taal en tekstinvoer.
3. Klik op Tekstinvoeropties weergeven.
4. Schakel het selectievakje Voorspellen in.
5. Druk op de menutoets.
6. Klik op Opslaan.

Om woorden voorspellen tijdens het typen uit te schakelen, schakelt u het selectievakje Voorspellen uit.

Gebruikershandleiding

Opties voor toegankelijkheid

317