BlackBerry Curve 8530 8520 - Wi-Fi-diagnoserapporten

background image

Wi-Fi-diagnoserapporten

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw model BlackBerry®-toestel.

Informatie over Wi-Fi-diagnoserapporten

Wi-Fi®-diagnoserapporten voorzien uw BlackBerry®-toestel van informatie over de Wi-Fi-configuratie en -verbinding. Als u geen verbinding
kunt maken met een Wi-Fi-netwerk of geen toegang hebt tot services zoals e-mail, is het mogelijk dat de serviceprovider of beheerder u vraagt
een Wi-Fi-diagnoserapport te verzenden. Met behulp van het rapport kan uw serviceprovider of beheerder u helpen met de oplossing van het
probleem.

Een Wi-Fi-diagnoserapport verzenden

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Wi-Fi-verbindingen.
3. Druk op de menutoets.
4. Klik op Wi-Fi Tools.
5. Klik op Wi-Fi-diagnostiek.
6. Druk op de menutoets.
7. Klik op E-mailrapport of PIN-rapport.

Geavanceerde gegevens toevoegen aan Wi-Fi-diagnoserapporten

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Wi-Fi-verbindingen.
3. Druk op de menutoets.
4. Klik op Wi-Fi Tools.
5. Klik op Wi-Fi-diagnostiek.
6. Druk op de menutoets.
7. Klik op Opties.
8. Wijzig het veld Weergavemodus in Geavanceerd.
9. Druk op de menutoets.
10. Klik op Opslaan.

Een standaardgeadresseerde instellen voor Wi-Fi-diagnoserapporten

Als u een standaardgeadresseerde instelt, wordt bij het verzenden van een Wi-Fi®-diagnoserapport, het rapport door uw BlackBerry®-toestel
naar die geadresseerde gestuurd. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport verzendt een geadresseerde wilt
opgeven.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

Gebruikershandleiding

Serviceboeken en diagnostische rapporten

311

background image

2. Klik op Wi-Fi-verbindingen.
3. Druk op de menutoets.
4. Klik op Wi-Fi Tools.
5. Klik op Wi-Fi-diagnostiek.
6. Druk op de menutoets.
7. Klik op Opties.
8. Typ de gegevens van de contactpersoon.
9. Druk op de menutoets.
10. Klik op Opslaan.

Gebruikershandleiding

Serviceboeken en diagnostische rapporten

312